Śląska Nagroda Jakości Szybka Terapia Narodowy Fundusz Zdrowia Ceryfikat 2015/47 ISO 9001 ISO 9001 "Kompleksowość, wysoka jakość, bezpieczeństwo
- by ratować, leczyć, uczyć"
04.07.2016

Szpital członkiem Polskiej Federacji Szpitali

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Polskiej Federacji Szpitali. Polska Federacja Szpitali to najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców sektora szpitalnego w Polsce „ponad podziałami”. Polska Federacja Szpitali (PFSz") jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE obejmującej ok. 80 % łóżek szpitalnych w Unii Europejskiej. Federacja zrzesza szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu specjalistycznego.

 

01.06.2016

Pokonaj cukrzycę

K O M U N I K A T

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu – Zdroju informuje, że rusza program zdrowotny pt.

 

"POKONAJ CUKRZYCĘ"

13.01.2016

Wysoka jakość w Szpitalu - Akredytacja

Kolejnym ważnym wydarzeniem 2015 roku było uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego nadanego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przez Ministra Zdrowia. Szpital został zgłoszony do unijnego projektu ,,Bezpieczny Szpital Bezpieczny Pacjent  ”i przez blisko 12 miesięcy  intensywnie wdrażał standardy akredytacyjne opracowane przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, prowadził szkolenia dla kadry medycznej, a wszystko po to, aby w efekcie poddać się zewnętrznej, obiektywnej ocenie, która okazała się pozytywna.

13.01.2016

Podsumowujemy pakiet onkologiczny w 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono nowe zasady usprawniające procesy diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie leczenia nowotworów złośliwych tzw. pakiet onkologiczny oraz pakiet porad specjalistycznych tzw. pakiet kolejkowy. 

Zobacz też

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

„Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju„
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
Wartość projektu: 5 506 034,50 zł
Wartość dofinansowania: 4 679 606,57 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację projektu informatycznego. Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu 2015 roku.
W ramach projektu powstanie zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. System odpowiadać będzie za sprawne gromadzenie i dystrybucję informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili pojawienia się w szpitalu, aż do zakończenia leczenia. Integralną częścią systemu będzie:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny hospitalizuje rocznie ok. 28 000 pacjentów oraz udziela ok. 70 000 porad. Tak duża liczba zachorowań i pacjentów wymaga odpowiedniego systemu informatycznego oraz platformy usług publicznych. W ramach projektu zostanie zaprojektowana i wykonana nowa sieć komputerowa obejmująca wszystkie komórki organizacyjne szpitala. Zostaną zabudowane nowe serwery. Szpital zostanie wyposażony w ok. 200 stacji roboczych oraz inny sprzęt komputerowy m. in. tablety, drukarki, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne. Zostanie wdrożone odpowiednie oprogramowanie medyczne: obsługa ruchu chorych, zleceń, obsługa bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych, stacji dializ, poradni specjalistycznych, punktów pobrań, medycyny pracy, apteczek oddziałowych, dokumentacji medycznej, szpitalnego portalu informacyjnego.
tel. 32 47 84 200
fax 32 47 84 506
szpital@wss2.pl
dojazdy do szpitala: Zumi.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju


Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Zobacz mapę
NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057