311 tys. od Urzędu Miasta

Serdeczne podziękowania dla Miasto Jastrzębie-Zdrój za ufundowanie systemu nadzoru okołoporodowego dla oddziału ginekologiczno-położniczego o wartości 311 tys. zł!
System nadzoru okołoporodowego to system którego funkcją jest pełnienie opieki nad nienarodzonym dzieckiem dzięki zastosowaniu monitorowania kardiotokograficznego wspomaganego komputerem. System umożliwia równoległe monitorowanie kilku pacjentek. Najważniejszym elementem systemu jest jego oprogramowanie, które zapewnia rejestrację danych z przyłóżkowych kardiotokografów, dynamiczną prezentację zapisów na ekranie monitora, bieżącą analizę danych i wykrywanie sytuacji alarmowych, pozwala na nowoczesne i skuteczne monitorowanie płodu oraz rozpoznawanie na tej podstawie wczesnych oznak stanu zagrożenia.
Dziękujemy!!!