500 tys. zł dla Oddziału Gastrologiczno-Wewnętrznego

500 tys. zł. za taką kwotę Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  zakupiła sprzęt na potrzeby oddziału gastrologiczno-wewnętrznego!

Sprzęt ten to Ultrasonografia endoskopowa w skrócie EUS, jest to jedna z metod badania przewodu pokarmowego w której połączono ultrasonografię z endoskopią. Badanie wykonuje się specjalnym endoskopem, który został wyposażony w głowicę emitującą fale ultradźwiękowe w analogiczny sposób jak tradycyjne aparaty USG. Dzięki takiemu rozwiązaniu można nie tylko ocenić wnętrze przewodu pokarmowego, ale również strukturę narządów przylegających, takich jak trzustka, wątroba, drogi żółciowe, naczynia węzły chłonne, śledziona, lewe nadnercze. Głównym wskazaniem do wykonania badania EUS są choroby trzustki, guzy podnabłonkowe żołądka, choroby pęcherzyka i dróg żółciowych. W trakcie badania poza diagnostyką (np. wykonanie biopsji), możliwe jest wdrożenie procedur terapeutycznych jak chociażby drenaż torbieli trzustki.