Co wydarzyło się w Izbie Przyjęć naszego szpitala ?!

Jest piątek, 15 marca 2024 roku, godzina 12:03. Ratownik Medyczny Izby Przyjęć zauważa wydobywające się z jednego z pomieszczeń Izby Przyjęć kłęby dymu. Natychmiast podejmuje działania zgodne z obowiązującą procedurą. Zawiadamia Kierownika Izby Przyjęć lekarza Justynę Sosnowską oraz Ratownika Medycznego Koordynatora Izby Przyjęć Łukasza Foltyna, którzy do czasu przybycia PSP czuwają nad prawidłowym przebiegiem akcji.

Rozpoczyna się ewakuacja pacjentów oczekujących w Izbie Przyjęć. Ogółem jest
to 6 osób. Jedna z nich trafia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pozostali pacjenci oczekują w bezpiecznych warunkach na rozwój sytuacji. Przebywają pod nadzorem personelu medycznego.

W międzyczasie wkraczają zastępy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, którzy podczas przeszukania kolejnych pomieszczeń Izby Przyjęć trafiają na poszkodowanego. Człowiek ten jest nieprzytomny. Ewakuowany przez strażaków zostaje przeniesiony w bezpieczne miejsce
i przekazany pod opiekę medyków. Strażacy szybko i sprawnie kończą akcję.

Zagrożenie minęło 😊 !!!

Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Ważne i konieczne ćwiczenia, bo pozwoliły nam przeżyć niebezpieczną sytuację, ocenić nasze przygotowanie, współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz dokonać analiz i wyciągnąć wnioski…

Najważniejszy wniosek jest taki:

Pacjent może czuć się u nas bezpiecznie.

Zawsze trzymamy rękę na pulsie,

nie tylko w pełnym tego słowa znaczeniu…