DIAMENTOWE CZEPKI dla naszych Pielęgniarek i Położnych !!

Z radością informujemy, że 14 września 2023 r. podczas uroczystych obchodów z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uhonorowała „DIAMENTOWYMI CZEPKAMI” Pielęgniarki i Położone z naszego Szpitala:
Panią Agnieszkę Anioł-Barlik – Pielęgniarkę i Położną Oddziału Neonatologicznego,
Panią Mariolę Antończyk – Specjalistkę ds. Higieny i Epidemiologii,
Panią Annę Dorny – Pielęgniarkę Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej,
Panią Joannę Kuźnik – Położną Oddziałową Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,

Panią Natalię Mańkę – Pielęgniarkę Pracowni Endoskopowej Urologicznej, Blok Operacyjny
Panią Barbarę Stefaniak – Pielęgniarkę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Podczas uroczystości uhonorowano również Panią Monikę Truchan Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Okulistyki, która otrzymała brązowe odznaczenie „Zasłużony dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”.

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy!!

Dziękujemy za pracę na rzecz pacjentów naszego Szpitala oraz życzymy dalszych sukcesów !