„Drugi Dom” w końcu rusza! Są jeszcze miejsca!

W budynku szpitala przy ul. Krasickiego 21 działać będzie ośrodek  opiekuńczo-rehabilitacyjny „Drugi Dom”. Będzie to przyjazne, w warunkach prawie domowych miejsce bezpłatnej, całodobowej, miesięcznej opieki dla 10 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się nimi. To oznacza, że 10 osób w każdym miesiącu, począwszy od 5 października do 30 czerwca 2022 roku otrzyma całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem, rehabilitacją i terapią.

Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucie osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji. Co więcej, opiekunom podopiecznych Drugiego Domu zapewni czas na odpoczynek, realizację swoich planów życiowych, odciąży psychicznie i fizycznie od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem, co tym samym zmniejszy ich wykluczenie społeczne.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, gdyż są jeszcze miejsca!

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  •  osoby niesamodzielne 60+ ( powyżej 40 punktów w sakli Barthel, nie wymagające leczenia szpitalnego), każda osoba składająca wniosek musi mieć opiekuna,
  •  w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150%  kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi 701 zł, dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 528 zł,
  •  osoby mieszkające w Jastrzębiu-Zdroju i na terenie Subregionu Zachodniego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zgłaszanie kandydatur – 32 47 84 508
Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie „Drugiego Domu” – kliknij w poniższy link:
„Drugi Dom” – Regulamin

Program "Drugi Dom"