Angiograf

Zadanie pn. „Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki Przy Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestycja obejmuje: zakup i montaż angiografu wraz z wyposażeniem oraz zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych, w pomieszczeniach nowo utworzonej Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Koszt całkowity: 6 221 660,06 zł

Finansowanie zadania:

– dotacja Województwa Śląskiego – 6 180 700,00 zł
– środki Szpitala – 40 960,06 zł

Realizacja zadania: 2024 r.