Uruchomienie apteki szpitalnej w budynku głównym

„Uruchomienie Apteki Szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” – to nazwa zadania realizowanego dzięki środkom finansowym płynącym z budżetu Województwa Śląskiego.

Zadanie miało na celu przeniesienie Apteki szpitalnej i jej uruchomienie w nowej lokalizacji – budynku głównym szpitala. Zostały wykonane roboty budowlano-montażowe. Wykonano nowe instalacje sanitarne, elektryczne, niskoprądowe, wentylacji i klimatyzacji. Zakupiono kompletne wyposażenie w sprzęt meblowy i sanitarny oraz niezbędne urządzenia apteczne.

Koszt całkowity: 7 419 159,18 zł

w tym:

  • 7 257 450,00 zł środki Województwa Śląskiego
  • 161 709,18 zł środki szpitala