Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.

Dofinansowanie: „Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”

Zadanie pn.: Dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r.”.

Całkowita wartość zadania: 6923,50 PLN

Dofinansowanie: 6923,50 PLN

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 08.11.2023 r.