Informatyzacja

rpo2012

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju”

Wartość projektu: 5 351 605,02 zł

Źródła finansowania:
RPO WSL 2007-2013:
4 345 076,82 zł
środki Woj. Śląskiego:
640 000,00 zł
środki Szpitala: 366 528,20 zł

Wykonawcą i realizatorem projektu była Firma Kamsoft S. A. W ramach projektu powstał zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. System odpowiada za sprawne gromadzenie i dystrybucję informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili pojawienia się w szpitalu, aż do zakończenia leczenia. Integralną częścią systemu jest e-Platforma składająca się z trzech modułów: Portal Informacyjny, e-Rejestracja, e-Kontrahent. W ramach projektu wykonana została nowa sieć komputerowa obejmująca wszystkie komórki organizacyjne szpitala. Zabudowano  nowe serwery. Szpital został  wyposażony w ok. 200 stacji roboczych oraz inny sprzęt komputerowy m. in. tablety, drukarki, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne. Wdrożono oprogramowanie medyczne: obsługa ruchu chorych, zleceń, obsługa bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych, stacji dializ, poradni specjalistycznych, punktów pobrań, medycyny pracy, apteczek oddziałowych, dokumentacji medycznej, szpitalnego portalu informacyjnego. Jest to prawdziwy skok w przyszłość a jednocześnie spełnienie wymogów przewidzianych przepisami prawa.

Korzyści z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Materialne:

 • 4 serwery obsługujące system bazodanowy, jak również wiele dodatkowych usług wewnętrznych.
 • Macierz dyskowa zapewniająca przechowywanie dużej ilości danych a dzięki zastosowaniu przełączników FC stworzona została wydajna infrastruktura SAN w oparciu o technologię światłowodową.
 • 195 stacji roboczych
 • 3 Laptopy
 • 59 tabletów

Nowe pomieszczenie serwerowni – Serwerownia została wyposażana w:

 • specjalną podłogę techniczną umożliwiającą prowadzenie pod nią okablowania,
 • trzy szafy teleinformatyczne przeznaczone do montażu urządzeń aktywnych oraz sprzętu połączeniowego. Szafy posiadają stopień ochrony IP20.
 • klimatyzację stworzoną w trybie redundantnym, która zapewnia dopasowanie mocy chłodniczej ?do aktualnego obciążenia,
 • system przeciwpożarowy w oparciu o stałe urządzenie gaśnicze,
 • system kontroli dostępu i system sygnalizacja napadu i włamania
 • system monitoringu parametrów środowiskowych umożliwiający pomiar temperatury, wilgotności oraz zadymienie.

W całym budynku szpitala została wykonana nowoczesna sieć komputerowa. Celem działania była modernizacja teleinformatycznej sieci kablowej, stworzenie punktów dostępowych oraz stworzenie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo i zarządzanie stworzoną siecią. Dla realizacji założeń należało dokonać modernizacji i rozbudowy sieci okablowania teleinformatycznego oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza sprzętowo-aplikacyjnego do odpowiedniej obsługi stworzonych punktów.

Uruchomione instalacje zapewniają dostęp do usług w sposób transparentny dla użytkownika przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej kontroli i zarządzania dostępem.

Wdrożony system teleinformatyczny firmy Kamsoft S.A z podziałem na następujące moduły:
KS-MEDIS – zapewniający obsługę pacjenta w module szpitalnym. Od momentu pojawienia ?się pacjenta na Izbie Przyjęć lekarz w systemie uzupełnia dokumentację medyczną pacjenta, zleca pacjentowi badania laboratoryjne czy diagnostyczne oraz konsultuje pacjenta z innymi lekarzami. Wszelkie wpisane dane w momencie przyjęcia na oddział są dostępne dla lekarza prowadzącego na oddziale. W module oddział prowadzona jest dalsza dokumentacja medyczna pacjenta zarówno przez lekarzy, jak i pielęgniarki. Wszelkie zlecone badania laboratoryjne ?czy diagnostyczne pojawiają się w dokumentacji medycznej. Ostatecznie w systemie oddziałowym z prowadzonej dokumentacji powstaje karta informacyjna wydawana pacjentowi.
KS-SOMED – zapewniający obsługę pacjenta w module ambulatoryjnym, w module RIS ?oraz w modułach pracowni diagnostycznych. W module “Rejestracja” oraz “Gabinet” obsługiwany jest pacjenta ambulatoryjny. Rejestracja prowadzi w systemie grafiki dla każdego lekarza. Lekarz w module “Gabinet” przyjmuje pacjenta z listy zarejestrowanych pacjentów. Opisuje jego historię choroby, wprowadza wywiad, rozpoznania, drukuje pacjentowi receptę, zleca badania laboratoryjne oraz diagnostyczne.

Moduł RIS służy do obsługi Zakładu Diagnostyki Obrazowej. W module tym prowadzona ?jest rejestracja na poszczególne badania i zabiegi w ZDO. Dodatkowo w tym module lekarze diagności opisują zdjęcia radiologiczne, a wynik od razu po zatwierdzeniu pojawia się w module oddziałowym.

KS-ASW – moduł magazynowy obsługujący zarówno aptekę szpitalną, apteczki oddziałowe ?jak również magazyny techniczne i administracyjne. Moduł zezwala nam na dokładne prowadzenie rejestru zapotrzebowań oddziałów na środki medyczne (materiały, leki). Dzięki prowadzeniu w systemie zamówień i zapotrzebowań w dziale finansowo-księgowym ostatecznie pojawiają się wszelkie koszty związane z prowadzenie ww. magazynów. E-Rejestracji – system umożliwiający rejestrację pacjentów do poradni specjalistycznych.