Przebudowa Oddziału Neurochirurgii

Zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestycja obejmuje : wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy, roboty budowlane, wykonanie instalacji : wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przeciwpożarowej, elektrycznej oraz słaboprądowej, gazów medycznych, wykonanie wyizolowanej strefy dla pacjentów zainfekowanych  koronawirusem SARS-Cov-2 a także doposażenie oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne.

Koszt całkowity : 4 016 103,18 zł

Finansowanie zadania :
– środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 810 000,00 zł
– dotacja Województwa Śląskiego – 1 118 000,00 zł
– środki Szpitala – 88 103,18 zł

Realizacja zadania : lata 2021-2022.