Stacja dializ i miejsce rekreacji

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zrealizował  projekt pt.
„Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”.
Wartość projektu: 3 379 102,03 zł
Wartość dofinansowania: 2 393 096, 51 zł

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.

Zakres projektu obejmował wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji na obszarze ok. 0,5 ha przylegającym bezpośrednio do budynku głównego Szpitala przy Al. Jana Pawła II 7.

Na terenie tym znajdują się ścieżka zdrowia, siłownia, plac zabaw dla dzieci, skwery zielone, chodniki, ławki. Z miejsca tego mogą korzystać mieszkańcy miasta, a także pacjenci Szpitala, odwiedzający. W obiekcie Szpitala w ramach projektu przebudowano również istniejącą Stację Dializ zwiększając jej powierzchnię. Stację doposażono w nowy sprzęt, urządzenia w tym aparaty do hemodializ, fotele dla dializowanych, stację uzdatniania wody. Nowa Stacja Dializ posiada 12 stanowisk do hemodializ w tym jedno „ostre” oraz dwa stanowiska dla pacjentów zakażonych wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną, odpowiednie pomieszczenia socjalne dla pacjentów i personelu, magazynowe i techniczne. Zapewnia dobre warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu.

W wyposażeniu Stacji Dializ w aparaty do hemodializ pomogli również: Wojewódzki Komitet Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach, Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Zakład Odmetanowania Kopalń ,,ZOK” Sp. z o. o., Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.