Termomodernizacja

rpo2012

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby „Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Wartość projektu: 6 802 652,43 PLN

Wartość dofinansowania: 5 707 319,83 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Artykuł w Dzienniku Zachodnim [Typ: PDF, Rozmiar: 15MB]
Artykuł na portalu JastrzebieOnline [Typ: PDF, Rozmiar: 406KB]

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Obiekt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju to zespół kilku budynków połączonych łącznikami o łącznej kubaturze około 108 700 m3. Do budynków tych należą: Blok Łóżkowy, Część Niska, Blok Zabiegowy oraz Kuchnia. Obiekt jest użytkowany od 1976 roku, a budynki zostały zbudowane z cegły pełnej i pustaków ceramicznych. Ściany były nieocieplone, ze stolarką zewnętrzna aluminiową. Głównym powodem starania się o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji, to z jednej strony zarówno czas jaki upłynął od powstania obiektu, a z drugiej strony niedogodności takie jak chłodne pomieszczenia, duże zużycie energii cieplnej do ogrzania obiektu (np. w latach 2004, 2005, 2006 średnie zużycie energii wynosiło 14 865 GJ).

Starania pozyskania środków finansowych zakończyły się sukcesem i projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Etapy realizacji inwestycji

I etap

Inwestycję w zakresie termomodernizacji rozpoczęto w 2006 roku od Części Niskiej obejmującej poradnie specjalistyczne, laboratorium, zakład diagnostyki obrazowej i administrację. Zakres termomodernizacji obejmował wymianę stolarki zewnętrznej oraz docieplenie ścian i stropów. W 2007 roku były już widoczne pierwsze efekty przeprowadzonych prac. Spadło wyraźnie zużycie ciepła. W najbliższych latach od 2007 do 2009 zużycie ciepła kształtowało się średnio na poziomie 12 458 GJ.

II etap

Termomodernizację Bloku Łóżkowego rozpoczęto w 2009 roku. W ramach tego zadania zainstalowano na dachu budynku kolektory słoneczne do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. W ramach II etapu zadania inwestycyjnego wykonano następujące działania inwestycyjne:

 •  Zainstalowano 225 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 410 m2.
 •  Wymieniono starą, zimną aluminiową stolarkę okienną.
 •  Częściowo zmniejszono otwory okienne i zamontowano okna z PVC.
 •  Ściany ocieplono płytami z wełny mineralnej o grubości 12 cm.
 •  Na stropie wewnętrznym ułożono izolacje z wełny mineralnej.
 •  Wymieniono poziome rurociągi c.o. w piwnicy, zabudowano zawory regulacyjne podpionowe, zabudowano zawory termostatyczne przy grzejnikach.

Po wykonaniu zadania średnie zużycie energii cieplnej w latach 2010 do 2012 wynosiło 10 576 GJ rocznie. Po wykonaniu etapów I i II inwestycji średnie zużycie spadło z 14 865 GJ do 10 576 GJ. Zmalało więc średnio o 4 292 GJ czyli o około 30%.

III etap

Szpital zrealizował projekt pt. ?Kompleksowa termomodernizacja WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła? Całkowita wartość projektu wyniosła 6 802 652,43 zł z podziałem na następujące źródła finansowania:

 •  5 713 439,81 zł – RPO WŚL
 •  937 941,00 zł – NFOŚiGW
 •  151 271,62 zł – środki własne

Zakres inwestycji obejmował:

 •  Wymianę źródła ciepła – w miejsce energii cieplnej z PEC – cu do ogrzewania obiektu zastosowano pompę ciepła o moc 716 KW z dolnym źródłem w postaci pionowych sond gruntowych o głębokości 150 m każda. Łącznie wykonano 102 odwierty o długości 15 300 m.
 •  Modernizację instalacji c.o. w Bloku Łóżkowym: wymieniono rurociągi pionowe wraz z instalacją podejść pod grzejniki, zabudowano 746 grzejników c.o.
 •  Modernizację instalacji c.o. w Części Niskiej: wymieniono rurociągi pionowe wraz z instalacją podejść pod grzejniki, zabudowano 501 grzejników c.o., oraz zaworów termostatycznych.
 •  Modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w części niskiej i kuchni.
 •  Modernizację stacji wymienników c.o. i ciepłej wody użytkowej.
 •  Docieplenie części Bloku Zabiegowego z wymianą stolarki zewnętrznej.

Rezultaty termomodernizacji:

 •  Zabudowa pompy ciepła o mocy 716 kW z dolnym źródłem – 102 odwierty o głębokości 150 m każdy.
 •  Zainstalowanie 225 kolektorów słonecznych o powierzchni 410 m2 do ciepłej wody użytkowej.
 •  Docieplenie ścian o powierzchni 10 604 m2.
 •  Wymiana okien o powierzchni 3 280 m2.
 •  Wymiana grzejników c.o. 1 275 sztuk.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do obniżenia zużycia energii cieplnej na ogrzewania szpitala. Skala porównawcza obniżenia :zużycia energii:
2 076 kW. 2010 rok,
1 220 kW. 2013 rok
.