Zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla potrzeb

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano myjnię endoskopową w Pracowni Endoskopowej. Dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii zakupiono ultradźwiękowy aspirato neurochirurgiczny, przewoźny aparat RTG z ramieniem C oraz zestaw do neuroendoskopii.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego.

Koszt całkowity  – 1 972 000,00 zł

W tym :

– środki budżetu Województwa –  1 943 990,00  zł

– środki szpitala  – 28 010,00  zł

Zadanie realizowane  w 2023 roku.