Ultrasonograf przenośny

W ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego zrealizowano zadanie pn.:„Zakup sprzętu i aparatury” – poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Zakupiono i uruchomiono Ultrasonograf przenośny na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zadanie w całości zostało SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA -MINISTERSTWA ZDROWIA

Realizacja zadania wiąże się ze wsparciem procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.  

koszt całkowity – 179 900,00 zł

środki Budżetu Państwa 179 900,00 zł

Zadanie zrealizowane w 2023 roku