Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej wraz z niezbędną adaptacją ogólnobudowlaną Pracowni RTG

  „Zakup aparatu RTG do radiografii cyfrowej wraz z niezbędną adaptacją ogólnobudowlaną Pracowni RTG dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju”.

Realizacja zadania pozwoli nie tylko na rozszerzenie zakresu wykonywanych Zakład Diagnostyki Obrazowej usług, zwiększenie dostępności do wysoko specjalistycznych procedur ale poprzez adaptację ogólnobudowlaną pozwoli na zwiększenie komfortu pacjentów podczas wykonywania badań.

Finansowanie:

koszt brutto :  2 678 946,00 zł

środki Województwa Śląskiego : 2 628 515,00  zł

środki Szpitala : 50 431,00 zł