Zakup inkubatorów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju jest jednym z Beneficjentów pośrednich projektu:
“Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie”.

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wynosi 7 231 290,00 PLN.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w ramach projektu otrzymał 10 stanowisk intensywnej terapii noworodka zakupionych za środki unijne.
Stanowiska te są użytkowane w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej.