Udział Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego

Możliwości, które pojawiły się w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej wykorzystaliśmy aplikując do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach ZPORR, Priorytet 1. Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów, Działanie 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna, Poddziałanie 1.3.2 Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została zakupiona aparatura medyczna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, którą przedstawia poniższa tablica informacyjna.

Zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionu (ZPORR).

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Aparat RTG wielospecjalistyczny z torem wizyjnym
Aparat RTG wielofunkcyjny z zawieszonym sufitem

Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny i Oddział Chirurgii Ogólnej
Videogastroskopy – 2 sztuk, Videokolonoskopy – 2 szt. video proces – 2 szt, źródła światła – 2 szt, monitory – 2 szt, klawiatura – 2 szt, kabel – 2 szt, myjnia do mycia endoksopów giętkich, akcesoria endoskopowe, myjnia ultradźwiekowa do narzędzi ednoskopowych, Ultrasonograf

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Oddział Neurochirurgii
śródoperacyjny przewoźny aparat rentgenowski z ramieniem C

Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny
Kardiomonitory przyłóżkowe – 4 szt.