IV Edycja Programu Nagród Stypendialnych

Rozpoczęła się IV edycja Programu Nagród Stypendialnych dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, których jednostką szkolącą jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Celem programu jest wyróżnienie młodych, ambitnych lekarzy którzy wybrali nasz szpital jako miejsce realizacji szkolenia specjalizacyjnego. Stypendium jest przyznawane w szczególności za osiągnięcia zawodowe, naukowe, zaangażowanie w pracę oraz za właściwą postawę w relacjach z pacjentami i współpracownikami.

Niebawem spośród pięciu zgłoszonych przez Lekarzy Zarządzających/Kierowników Kandydatów wyłonimy zwycięzców/ Już dziś z zachwytem prezentujemy sylwetki kandydatów IV edycji.

Lek. Jonasz Dragon

Lek. Jonasz Dragon – jest młodym lekarzem rezydentem Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, zarządzanego przez Agatę Witosińską-Walicę – specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i specjalistę w dziedzinie urologii. Według współpracowników jest energiczny, ambitny i oddany pacjentom. Aktywnie włącza się w życie oddziału i poradni gdzie głównie zajmuje się pacjentami onkologicznymi. Z pasją rozwija swoje umiejętności chirurgiczne w oddziale jak i na wielu kursach oraz szkoleniach. Jego głównym zainteresowaniem jest onkologia urologiczna, ze szczególnym naciskiem na nowoczesne metody minimalnie inwazyjne. Po godzinach zaangażowany jest w pracę naukową którą rozpoczął już w trakcie studiów. Prywatnie uwielbia podróże i wycieczki rowerowe.

Lek. Monika Walento

Lek. Monika Walento – od 2019 dołączyła do grona lekarzy Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego, zarządzanego przez lek. Marzenę Żelaźnicką-Wilk – specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalistę w dziedzinie nefrologii, gdzie odbywa swoje szkolenie specjalizacyjne, pełni również obowiązki lekarskie na Stacji Dializ. W ocenie współpracowników jest sumienna, zorganizowana i rzetelna. W kontaktach z pacjentami posiada umiejętność szybkiego reagowania, co wnika z jej wiedzy i ciągłego rozwoju. Odbywa liczne staże oraz kursy. Bierze czynny udział w kwalifikowaniu pacjentów do transplantacji.

Lek. Jakub Staniszewski

Lek. Jakub Staniszewski – po ukończeniu stażu dyplomowego 2 lata temu dołączył do zespołu lekarzy Oddziału Okulistyki, zarządzanego przez dr n. med. Paweła Stalę – specjalistę w dziedzinie okulistyki, gdzie od razu zaczął czynną pracę na oddziale jak i poradni. Według współpracowników jest osobą chętną do pracy i zaangażowaną. Pacjentom poświęca wiele czasu, skrupulatnie ich słuchając i starając się rozwikłać trapiące ich problemy zdrowotne. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Samodzielnie wykonuje operacje na aparacie ochronnym oka, dzięki zdobytym umiejętnością wykonuje już laseroterapię w zakresie kąta przesączania i siatkówki. Uczestniczył również we wprowadzeniu nowych mikroinwazyjnych metod chirurgii jaskry. Prywatnie jest tatą 2 letniego syna.

Lek. Artur Borkowski

Lek. Artur Borkowski – od 2020 roku jest lekarzem rezydentem Oddziału Neurochirurgii, zarządzanym przez dr n. med. Tomasza Wysokińskiego – specjalistę neurochirurgii i Neurotraumatologii. Współpracownicy odbierają go jako osobę kompetentną, sumienną oraz chętną do pomocy. W kontaktach z pacjentami wykazuje wiele empatii oraz staranności. Samodzielnie pełni dyżury, przez niespełna 3 lata swojej rezydentury wykonał ponad 200 zabiegów operacyjnych w których pełnił funkcje pierwszego operatora. Prywatnie jest ojcem 3 letniej córeczkiesączania i siatkówki. Uczestniczył również we wprowadzeniu nowych mikroinwazyjnych metod chirurgii jaskry. Prywatnie jest tatą 2 letniego syna.

Lek. Marta Barteczko-Sochacka

Lek. Marta Barteczko-Sochacka – w 2020 roku dołączyła do grona lekarzy Oddziału Neurologii, zarządzanym przez lek. Marię Krentorz-Paszkowską – specjalistę w dziedzinie neurologii. Swój proces szkolenia specjalizacyjnego rozpoczęła już w 2017 roku. W odbiorze współpracowników jest osobą pracowitą, rzetelną i solidną. Wykazuje wielki profesjonalizm w kontaktach z pacjentami. Uczestniczy w kursach i szkoleniach co powoduje jej rozwój. Prywatnie jest mamą córeczki oraz syna.