Jak przekazać darowiznę na rzecz walki z koronawirusem

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że nie prowadzi żadnych akcji w przestrzeni publicznej związanych z pozyskaniem darowizn na rzecz szpitala w związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2.

Wszelkie akcje przekazywania darowizn odbywają się po obopólnym uzgodnieniu warunków i w porozumieniu z zarządem Szpitala. Osobą upoważnioną do kontaktów z darczyńcami oraz innymi osobami zgłaszającymi chęć niesienia pomocy jest Marcelina Kowalska – Rzecznik Prasowy, Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: nr tel. 691 120 008, e-mail: mkowalska@wss2.pl.

Formularz przekazania darowizny [Typ: DOC, Rozmiar: 66KB]