Kolejny krok w rozwoju chirurgii ogólnej w naszym szpitalu

Specjaliści z Oddziału Chirurgii Ogólnej naszego szpitala po raz pierwszy dokonali zabiegu zespolenia jelita grubego wewnątrz jamy brzusznej. Było to możliwe dzięki zastosowaniu jelitowych staplerów endoskopowych i staplera okrężnego. Ponadto lekarze specjaliści musieli zostać odpowiednio przeszkoleni i przygotowani. 

Onkologiczne zabiegi laparoskopowe na jelicie grubym wykonujemy od ponad 2 lat jednak  do tej pory wykonywaliśmy podczas tych zabiegów zespolenia jelitowe na zewnątrz jamy brzusznej. Podczas zabiegu wykonywanego nowa technika wykonaliśmy połączenie dwóch odcinków jelita grubego wewnątrzbrzusznietłumaczy lekarz zarządzający oddziałem chirurgii ogólnej – Artur Ploch.

Jakie korzyści wynikają z nowego sposobu przeprowadzania tej operacji?

Takie zabiegi wiążą się z mniejszym urazem – zamiast dużego (25-30 cm) cięcia na brzuchu wykonywane są tylko drobne nacięcia do prowadzenia kamery i manipulatorów, a sam guz jelita usuwany jest przez poszerzone do 5 cm jedno z nacięć. Skutkuje to mniejszymi dolegliwościami bólowymi, lepszą wentylacją w okresie pooperacyjnym. 

Pozostałe profity z laparoskopowej chirurgii to szybszy powrót do sprawności, do pełni zdrowia i do pracy, mniejsze ryzyko przepuklin brzusznych czy okołooperacyjnego zaplenia płuc. To kolejny, drobny krok w rozwoju chirurgii laparoskopowej w jastrzębskim szpitalu.