Komunikat dotyczący telefonicznego kontaktu z poradniami

W trosce o naszych pacjentów oraz w celu poprawy funkcjonowania Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zostały wprowadzone zmiany organizacyjne.

Od 24.08.2020 r. pracownicy poradni będą pozostawali w pełnej dyspozycji do telefonicznej obsługi naszych Pacjentów w godzinach od 7:30 – 9:00. Oznacza to, że w tych godzinach Pacjenci będą mogli się telefonicznie zarejestrować, potwierdzić lub odwołać wizytę, czy uzyskać inne niezbędne informacje.

Aktualny wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej szpitala w zakładce działalność, w sekcji Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne.

Przy telefonowaniu do poradni bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zapewniamy, że Personel stara się odpowiedzieć na wszystkie telefony i pytania.