Komunikat! Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki

Niniejszym informujemy, że obowiązek zakrywania przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza zostaje utrzymany w mocy do 31 sierpnia 2022 r. z możliwością przedłużenia.

W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w obowiązku.

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego w brzmieniu nadanym rozporządzeniem z dnia 27 maja 2022 r. (Dz. U. 2022.1144).

Pamiętajmy, żeby maseczkę nosić zawsze w sposób właściwy tj. tak, aby zasłaniała usta i nos.

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki