Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie

NIP 633-10-45-778
REGON 272790824
KRS 0000048508
RPWDL 000000013057

Centrala
tel. 32 47 84 200
e-mail: szpital@wss2.pl

Rzecznik Prasowy/ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcelina Twardowska
tel. 691 120 008
e-mail: mtwardowska@wss2.pl

Wskazówki dojazdu

Wirtualny spacer po szpitalu…

Informacja

(32)4784200Informacja

Oddziały szpitalne

(32)4784341Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(32)4784350Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny
(32)4784361Oddział Rehabilitacji
(32)4784357Ośrodek Dializ
(32)4784381Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny
(32)4784391Oddział Kardiologii
(32)4784411Oddział Otolaryngologii
(32)4784422Oddział Urologii
(32)4784432Oddział Położniczo-Ginekologiczny
(32)4784591Oddział Neonatologiczny
(32)4784442Oddział Okulistyki
(32)4784491Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
(32)4784461Oddział Chirurgii Ogólnej
(32)4784471Oddział Neurochirurgii
(32)4784481Oddział Neurologii
(32)4784291Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej
(32)4784735Oddział Pediatryczny
(32)4784315Zakład Diagnostyki Obrazowej
(32)4759999Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
(32)4759982Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(32)4784330Apteka Szpitalna
(32)4784761Blok Operacyjny
(32)4784529Dział Żywienia
(32)4784518Zespół d/s Zakażeń Szpitalnych i Higieny
(32)4784407Centralna Sterylizatornia
(32)4784225Pracownicy socjalni ds. pacjentów
(32)4784437Prosektorium

Poradnie specjalistyczne przyszpitalne

(32)4784264Poradnia Gastrologiczna
(32)4784282Poradnia Okulistyczna
(32)4784265Poradnia Otolaryngologiczna
(32)4784266Poradnia Chirurgii Ogólnej
(32)4784263Poradnia Urologiczna
(32)4784261Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
(32)4784267Poradnia Neurochirurgiczna
(32)4784264Poradnia Kardiologiczna
(32)4784439Poradnia Ginekologiczna
(32)4784586Poradnia Laktacyjna (w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym – 6 piętro)
(32)4784267Poradnia Neurologiczna
(32)4784283Poradnia Hematologiczna (dr Wacławik)
(32)4784409Poradnia Medycyny Pracy
(32)4784281Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
(32)4784283Poradnia Hematologiczna (dr Słapek)
(32)4784439Poradnia Reumatologiczna
(32)4784265Poradnia Pulmonologiczna
(32)4784266Poradnia Proktologiczna
(32)4784266Poradnia Chorób Piersi
(32)4784264Poradnia Nefrologiczna
(32)4784266Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczno-Internistyczna
(32)4784263Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Administracja

(32)4784561Kierownik Biura Zamówień Publicznych
(32)4784548Biuro Zamówień Publicznych
(32)4784541Biuro Zamówień Publicznych
(32)4784533Kierownik Biura Organizacji i Audytu Wewnętrznego
(32)4784204Biuro Organizacji i Audytu Wewnętrznego
(32)4784520Kierownik Działu Personalnego
(32)4784521Dział Personalny
(32)4784536
783 045 200
Dział Rozwoju Kadr Medycznych
(32)4784560Kierownik Działu d/s Umów, Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych
(32)4784527Dział d/s Umów, Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych
(32)4784511Dział Płac i Zasiłków
(32)4784513Dział Płac i Zasiłków
(32)4784515Kasa
(32)4784535Kierownik Działu Statystyki Medycznej
(32)4784534Dział Statystyki Medycznej
(32)4784532Zespół Inspektorów BHP
(32)4784512Dział Finansowo-Księgowy
(32)4784508Referent ds. funduszy strukturalnych i programów pomocowych
(32)4784536Rzecznik Szpitala
(32)4784488Audytor Wewnętrzny
(32)4784517Główny Księgowy
(32)4784201Specjalista d/s Obronnych
ABI
(32)4784224Sekcja Czystości i Transportu Wewnętrznego

Dział techniczny

(32)4784507Kierownik Działu Technicznej Obsługi Szpitala
(32)4784220Starszy Mistrz Sekcja Elektroniki Medycznej
(32)4784230Starszy Mistrz Sekcja Elektryczna
(32)4784240Starszy Mistrz Sekcja Mechaniczna
(32)4784540Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego i Zaopatrzenia
(32)4784510Główny Specjalista d/s Informatyki
(32)4784509Dział Informatyki

Dyrekcja

(32)4784500Dyrektor Szpitala
(32)4784500Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
(32)4784500Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych
(32)4784501Z-ca Dyrektora d/s Techniczno-Eksploatacyjnych
(32)4784530Naczelna Pielęgniarka

Kapelan Szpitalny

604 969 512
Kapelan Szpitalny

Laboratorium numery wewnętrzne: 320 lub 324 
numery zewnętrzne: 
(32)4762657 
(32)4762020