Koordynator Pakietu Onkologicznego (DiLO)

Koordynator Pakietu Onkologicznego (DiLO)

Agnieszka Żołowicz
tel. 32 47 84 488 / 506 398 607.
dilo@wss2.pl

Od stycznia stycznia 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przystąpił do Pakietu Onkologicznego mającego na celu sprawne i szybkie przeprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia onkologicznego – zwanego szybką terapią onkologiczną.

Diagnostyka onkologiczna prowadzona jest w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych oraz w Oddziałach Szpitala. Pacjenci, którzy posiadają wystawioną kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego przez lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) mogą kontynuować szybką diagnostykę w następujących poradniach szpitala:

 • gastrologicznej,
 • hematologicznej,
 • nefrologicznej,
 • neurologicznej,
 • pulmonologicznej,
 • chirurgicznej,
 • neurochirurgicznej,
 • otolaryngologicznej,
 • urologicznej,
 • chirurgii szczękowo-twarzowej,
 • chorób piersi,
 • proktologicznej,
 • okulistycznej,
 • położniczo–ginekologicznej.

Dla tych poradni prowadzona jest odrębna lista oczekujących, dlatego też pacjenci z kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego zwaną kartą DiLO, od dnia wpisania na listę oczekujących do dnia wizyty u specjalisty, czekają maksymalnie do 14 dni.

W wyżej wymienionych poradniach specjaliści danej dziedziny medycyny mogą wystawić kartę DiLO w przypadku potwierdzenia nowotworu i prowadzić tzw. diagnostykę pogłębioną w szybkiej terapii onkologicznej. Diagnostyka prowadzona jest również w następujących oddziałach szpitalnych:

 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii,
 • neurochirurgii,
 • okulistyki,
 • położniczo -ginekologicznym,
 • urologii.

Po przeprowadzonej diagnostyce w wyniku, której zostanie rozpoznany i potwierdzony nowotwór, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zapewnia możliwość konsultacji na Konsylium – na podstawie wystawionej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Co to jest konsylium?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tzw. pakietu onkologicznego powołany został w WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zwany inaczej Konsylium. Konsylium to zespół specjalistów: onkologii, rentgenodiagnostyki, radioterapii, dziedziny zabiegowej, który opracowuje dla pacjenta indywidualny plan leczenia. Plan leczenia koordynowany jest przez powołanego Koordynatora Pakietu Onkologicznego. Konsylium zbiera się raz w tygodniu w środy oraz w razie potrzeby.

Gdzie może zgłosić się pacjent na leczenie onkologiczne?

Zaplanowane leczenie onkologiczne może odbyć się w miejscu wybranym przez pacjenta. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju proponuje leczenie onkologiczne zabiegowe,  które może odbyć się w poniżej wskazanych oddziałach szpitala:

 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii,
 • neurochirurgii,
 • okulistyki,
 • położniczo – ginekologicznym,
 • urologii.

Centrum Onkologii w Gliwicach prowadzi radioterapię chemioterapię i medycynę nuklearną. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 3 zajmuje się chemioterapią. Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej proponuje pacjentom chemioterapię, radioterapię i teleradioterapię.