Koordynatora Programu KOS-zawał

Kontakt do Koordynatora KOS-zawał

Malwina Kordylewicz
+48 32 47 84 391
mkordylewicz@wss2.pl

O programie KOS-zawał

Program KOS-zawał jest to bezpłatny program kompleksowej opieki po zawale serca. Wszystkie działania  obejmujące roczne wsparcie osoby, która przeszła zawał serca są organizowane i nadzorowane przez Koordynatora KOS-Zawał. W ramach programu pacjent ma zagwarantowane następujące świadczenia:

  • Indywidualny  plan  leczenia  dla  Pacjenta
  • Pierwszą wizytę kontrolną z panelem badań laboratoryjnych, już po 7-10 dniach od wypisu ze szpitala,
  • Rehabilitację kardiologiczną rozpoczętą do 14 dni od wypisu ze szpitala –  Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
  • W razie konieczności, wszczepienie nowoczesnego urządzania, tzw. rozrusznika serca
  • Monitorowanie stanu zdrowia w ramach poradni kardiologicznej (co najmniej 4 wizyty w ciągu roku)
  • Edukację dotyczącą stylu życia, czynników ryzyka, chorób układu krążenia,
  • Bilans opieki

Celem tych działań jest ułatwienie Pacjentom po zakończeniu hospitalizacji skorzystania z wizyty ambulatoryjnej u kardiologa, przyśpieszenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej, monitorowanie efektów opieki oraz zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości.