Pełnomocnik Praw Pacjenta

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Barbara Pytel
tel. (32)4784225 11 piętro pok. 20 – przyjmuje w środy 12:00-14:00 (w sprawach bardzo pilnych codziennie 7:00-14:00)

Prawa pacjenta

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [Typ: PDF, Rozmiar: 155KB]
Prawa pacjenta na stronie NFZ Oddział Wojewódzki w Katowicach

Kolejki oczekujących

kolejki.nfz.gov.pl

Składanie skarg i wniosków

Pisemnie na adres Szpitala lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej

Wzór wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej [Typ: PDF, Rozmiar: 61KB]

Zespół ds. Etyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Informacja o powołaniu Zespołu ds. Etyki