Laureatka nagrody stypendialnej dla najzdolniejszych lekarzy rezydentów. Brawa!

Zakończyła się III edycja programu nagród stypendialnych dla lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w WSS Nr 2. Chcemy wyróżnić młodych lekarzy, którzy dali się poznać jako wyjątkowo zdolni, kompetentni i wysoce empatyczni wobec pacjentów.

Mamy również nadzieję, że uda się zachęcić lekarzy stojących na progu swojej kariery zawodowej do związania swojej przyszłości z naszym szpitalem. Spośród wszystkich lekarzy rezydentów zatrudnionych w WSS Nr 2 zgłoszonych zostało 7 kandydatów, którzy 25.05.2022 w obecności dyrekcji szpitala oraz lekarzy zarządzających wszystkich oddziałów szpitalnych zaprezentowali siebie jako lekarza, naukowca, współpracownika.

Spośród zgłoszonych osób, na drodze głosowania, wyłoniona została jedna osoba, która przez pół roku, co miesiąc, będzie otrzymywała dodatkową gratyfikację finansową. Laureatką jest Anna Faba-Krupa.

Empatyczna, cierpliwa i troskliwa wobec chorych. Wśród współpracowników ceniona za pracowitość, lojalność, koleżeńskość. Zainteresowanie medycyną odkryła dzięki dziadkowi, który był felczerem, a historie jego życia zainspirowały ją do obrania lekarskiej drogi zawodowej. Ma na swoim koncie między innymi prace naukowe oraz wolontariat medyczny w Charkowie, na Ukrainie w 2017 r. w domu samotnej matki. Prywatnie uwielbia góry, kajaki i taniec.

ANNA FABA – KRUPA