Nabór uczestników do projektu „Drugi Dom”

Rozpoczynamy nabór do „Drugiego Domu” ,  projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku szpitala przy ul. Krasickiego 21, od 1 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku działać będzie ośrodek  opiekuńczo-rehabilitacyjny.  Będzie to przyjazne, w warunkach prawie domowych miejsce bezpłatnej, całodobowej, miesięcznej opieki dla 10 osób niesamodzielnych 60+ w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  • osoby niesamodzielne 60+ ( powyżej 40 punktów w sakli Barthel, nie wymagające leczenia szpitalnego),
  • każda osoba składająca wniosek musi mieć opiekuna,
  • w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150%  kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi 701 zł, dla osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi 528 zł,
  • osoby mieszkające w Jastrzębiu-Zdroju i na terenie Subregionu Zachodniego.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie „Drugiego Domu” oraz są dostępne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, pokój 20, XI piętro tel. 32 47 84 225.

Kliknij w poniższy link:
Drugi Dom