Nagrody dla wybitnych rezydentów zostały przyznane

Dominika Mrówka i Anna Szytenhelm zostały laureatkami nagród stypendialnych wyłonionymi spośród sześciorga kandydatów. Przez pół roku, co miesiąc będą otrzymywały dodatkową gratyfikację w wysokości 1000 zł. W ten sposób zachęcamy absolwentów uczelni medycznych do podejmowania specjalizacji w naszym ośrodku.

To już druga edycja programu nagród stypendialnych. Stypendystami pierwszej edycji byli lekarze z oddziałów neurochirurgii: Bartosz Kapustka i nefrologiczno – wewnętrznego: Joanna Nosalik.

Każdego spośród sześciorga kandydatów zaprezentowali najpierw lekarze zarządzający oddziałami. Potem młodzi uczestnicy konkursu przedstawili swoje dokonania. Zobaczyliśmy nie tylko lekarzy, ale i naukowców oraz współpracowników. Trzeba przyznać, że wszystkie wystąpienia były bardzo interesujące. Poziom prezentacji i jakość pracy młodych lekarzy sprawiły, że lekarze zarządzający przyznali aż dwa stypendia. Dominika Mrówka, pracująca od 2016 roku w oddziale neurologii, i Anna Szytenhelm, rezydent na oddziale neonatologii od 2014 roku. Obie laureatki chcą związać swoją przyszłość z naszym szpitalem. Zapewniają, że nie uciekną za granicę, bo tu stworzono im doskonałe warunki do rozwoju.

Dominika Mrówka

Dominika Mrówka

Dzięki zaangażowaniu Dominiki Mrówki w przygotowanie dokumentacji oddział neurologii zyskał dodatkowe sześć miejsc specjalizacyjnych. Oprócz programu specjalizacyjnego zdobywa umiejętności z zakresu trombektomii mechanicznej. Dała się poznać jako osoba koleżeńska, sumienna i kreatywna. Czeka ją jeszcze półtora roku rezydentury, potem będzie specjalistką – neurologiem.

– Realizuję swoje marzenie. Ratujemy zdrowie i życie pacjentów, czego chciałam być częścią. Neurologia rozwija się w szybkim tempie. Mamy bardzo duże możliwości terapeutyczne ratowania ludzi. Od lat leczymy udary niedokrwienne mózgu z użyciem trombolizy, a od niedawna metodą trombektomii mechanicznej, która polega na usuwaniu skrzepliny odpowiadającej za chorobę – mówi lekarka. W weekendy chodzi na kurs z… komunikacji. – Błędy w komunikacji z pacjentem są często przyczyną niepowodzeń niepowodzeń terapeutycznych. Chorzy powinni rozmawiać z lekarzami. Po to jesteśmy – stwierdza.

W wolnym czasie lubi chodzić po górach, najchętniej wybiera się w Tatry. Czyta dobre książki jak np. kryminały i poezje Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Lubi obejrzeć też dobry film.

Anna Szytenhelm

Anna Szytenhelm

Anna Szytenhelm to lekarka pełna empatii w kontaktach z dziećmi i rodzinami. Uzdolniona i ambitna. Od trzeciego roku stażu pełni samodzielne dyżury w oddziale. Jest pomysłodawcą Balu Wcześniaka – imprezy organizowanej w 2017 i 2019 r. Prowadzi także systematyczne szkolenia dla personelu w zakresie resuscytacji noworodka oraz wykłada w Szkole Świadomego Rodzicielstwa.

– Zawsze chciałam opiekować się pacjentami z chorobami nowotworowymi. Doktor Joanna Stępień (lekarz zarządzający neonatologią) „zaraziła” nas jednak swoją pasją ratowania zdrowia i życia noworodków, czyli dzieci do 28 dnia życia. Dziś nie żałuję swojego wyboru. Nie wyobrażam sobie innej pracy – mówi doktor Szytenhelm.

W wolnych chwilach jeździ z mężem i synem na rowerze.

Obie nagrodzone rezydentki ukończyły Śląski Uniwersytet Medyczny. Pieniądze ze stypendium przeznaczą na szkolenia zawodowe oraz zakup specjalistycznych książek i pism. Obie stypendystki chcą bowiem być coraz lepszymi lekarkami.