Nominacje Profesorskie

W ostatnim czasie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie miała miejsce uroczystość  wręczenie aktów nominacyjnych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym wydarzeniu uczestniczył nasz wieloletni pracownik jak i wykładowca fizjologii lekarskiej na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach który otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu prof. dr hab. n. med. Wiesław Marcol pracownik oddziału neurochirurgii zarządzanego przez dr n. med. Tomasza Wysokińskiego – Specjalistę Neurochirurgii i Neurotraumatologii.

 Profesor w swoim dorobku ma wiele osiągnięć:

– jest współautorem 91 publikacji pełnotekstowych, dwóch rozdziałów w podręczniku zagranicznym, a także jednym ze współautorów skryptu z fizjologii dla studentów polskich o łącznym współczynniku oddziaływania (IF wg ISI) wynoszącym około 90 i indeksie Hirscha równym 12, na który składają się ponad 500 cytacje.

– jest współautorem siedmiu patentów Urzędu Patentowego RP (w tym jednego patentu europejskiego) dotyczących między innymi nowej generacji protez nerwów obwodowych, nowych modeli eksperymentalnego uszkadzania rdzenia kręgowego u zwierząt w warunkach laboratoryjnych i narzędzi chirurgicznych stosowanych w chirurgii nerwów obwodowych

– był kierownikiem grantu KBN zatytułowanego: „Badania nad wykorzystaniem biopolimerów do rekonstrukcji nerwów obwodowych” realizowanego wspólnie z Instytutem Włókien Chemicznych z Łodzi

* w latach 2003-2020 otrzymał w sumie 16 nagród JM Rektora SUM za działalność naukową i dydaktyczną

* w 2005 roku  otrzymał prestiżową nagrodę tygodnika „Polityka” w konkursie dla młodych naukowców „Zostańcie z nami”

* w 2009 roku został także wyróżniony nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów za najlepszą publikację naukową roku 2008

fot. Marek Borawski / KPRP