40 lat Szpitala

Historia Szpitala

W 1972 roku rozpoczęto w Jastrzębiu Zdroju budowę szpitala. Z założenia miał zabezpieczać specjalistyczną opiekę medyczną przede wszystkim dla pracowników kopalń działających na terenie Jastrzębia Zdroju i Rybnickiego Okręgu Węglowego, dlatego przyjęto nazwę Szpital Górniczy. Pod względem architektonicznym Szpital został zaprojektowany w kształcie zasadniczego jedenastokondygnacyjnego bloku łóżkowego oraz czworoboku, budynku dwukondygnacyjnego, przeznaczonego na pomieszczenia administracyjne, poradnie specjalistyczne oraz blok operacyjny. Stopniowo uruchamiano poszczególne oddziały.

Ostatecznie do użytku Szpital został oddany w lipcu 1976 roku. Przemiany jakie miały miejsce w ochronie zdrowia nie ominęły również Szpitala Górniczego, który z dniem 1 stycznia 1996 został przemianowany na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, a w roku 1998 został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Obecnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, jako wysokospecjalistyczna placówka ochrony zdrowia, posiada bogato wyposażone zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne, dostępne zarówno w oddziałach jak i w Poradniach Specjalistycznych, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz w innych pracowniach diagnostycznych.

Od początku istnienia Szpital był wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Jako jeden z pierwszych, Szpital Górniczy posiadał lithotrypter służący do rozbijania kamieni nerkowych. Ponadto jako jeden z nielicznych szpitali posiadamy Pracownię Rezonansu Magnetycznego, Pracownię Tomografii Komputerowej i Pracownię do Badań Naczyniowych. Cały czas dbamy o wysoką jakość sprzętu i sukcesywnie wymieniamy go na nowy. Jednocześnie zachęcamy personel do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapewniając tym samym wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, co pozwala utrzymać obowiązujące standardy dla szpitala wojewódzkiego.

Obecnie pacjenci leczeni są w oddziałach:

 •  Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 •  Rehabilitacji
 •  Neurochirurgii
 •  Chirurgicznym ogólnym
 •  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 •  Położniczo-Ginekologiczny
 •  Otolaryngologii
 •  Urologii
 •  Gastrologiczno-Wewnętrzny
 •  Kardiologiczno-Wewnętrzny
 •  Nefrologiczno-Wewnętrzny ze Stacją Dializ
 •  Okulistyki
 •  Neurologii
 •  Udarowym
 •  Intensywnej Terapii Dziecięcej
 •  Neonatologii
 •  Pediatryczny

Oraz w Zakładach mieszczących się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. I. Krasickiego 21.:

 •  Opiekuńczo-Leczniczym
 •  Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Akt Erekcyjny Szpitala

Akt Erekcyjny Szpitala 1971 [Typ: PDF, Rozmiar: 394 KB]

Relacja z Jubileuszu 40-lecia Szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju 24 czerwca 2016 roku obchodził Jubileusz 40 lecia działalności. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pracownicy i Kadra Zarządzająca Szpitala oraz przedstawiciele władz różnego szczebla, przedstawicieli instytucji współpracujących i wspierających działalność Szpitala…

Film 40 lat Szpitala

Film Historia Szpitala Piaskiem Pisana – Tetiana Galitsyna