Relacja z Jubileuszu 40-lecia Szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju 1976 – 2016

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju 24 czerwca 2016 roku obchodził Jubileusz 40 lecia działalności. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pracownicy
i Kadra Zarządzająca Szpitala oraz przedstawiciele władz różnego szczebla, przedstawicieli instytucji współpracujących i wspierających działalność Szpitala.

Swoją obecnością i wystąpieniem Galę uświetnili Pan Jan Olbrycht deputowany do Parlamentu Europejskiego, Pan Krzysztof Gadowski Poseł na Sejm RP,  Pan Marek Piekarski Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia  i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Pan Jacek Kozakiewicz Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, .Pani Anna Hetman Prezydent Miasta Jastrzębia – Zdroju oraz Pan Henryk Mekle Dyrektor WSzS Nr 2   w Jastrzębiu – Zdroju w latach 2003 – 2005.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, celebrowaną w Kaplicy szpitalnej przez księdza Biskupa Marka Szkudło, który zwracając się do pracowników Szpitala, podkreślił że osoby leczące i pielęgnujące chorych muszą posiadać szczególny dar przenikania do wnętrza człowieka. Dodał, że leczenie nie polega wyłącznie na uzdrawianiu ciała, jest bowiem uzdrawianiem duszy człowieka. Tylko spójność w tych dwóch obszarach stanowi podstawę powodzenia terapeutycznego.

Ksiądz Biskup odwiedził chorych przebywających w Oddziale Kardiologiczno – Wewnętrznym i Stacji Dializ. Odwiedził i pobłogosławił również najmłodszych pacjentów Szpitala leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Jubileuszowa gala z udziałem blisko 250 Gości rozpoczęła się punktualnie o 13:00.

W gorącej  – nie tylko z racji wysokiej temperatury sięgającej 38 C – atmosferze wręczono odznaczenia  obecnym i byłym Pracownikom.

I tak:
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, w imieniu Ministra Zdrowia wręczyła osobom wyróżnionym Pani Jolanta Czaplińska – Jaszczurowska Dyrektor Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim  w Katowicach. Uhonorowani zostali:
1. Pani Grażyna Adamek Lekarz Oddziału Kardiologiczno – Wewnętrznego,
2. Pani Mariola Antończyk Pielęgniarka Epidemiologiczna,
3. Pan Józef Danek Lekarz Zarządzający Oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej,
4. Pani Mirela Gibas-Kliś Lekarz Zarządzający Zakładami opieki długoterminowej,
5. Ksiądz Wojciech Grzesiak Kapelan Szpitalny,
6. Pani Jolanta Kosta Lekarz/ wolontariusz  Hospicjum Domowego im. E. Dutkiewicza  w Jastrzębiu – Zdroju,
7. Pani Grażyna Kuczera Dyrektor Szpitala,
8. Pani Joanna Kuźnik Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego,
9. Pan Tomasz Wysokiński Lekarz Zarządzający Oddziałem Neurochirurgii.


Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, którą w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego przyznaje doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej
za Zasługi dla Województwa Śląskiego” zarówno osobom fizycznym jak i instytucjom, wręczył Pan Janusz Ogiegło – Członek Komisji.
Uhonorowani zostali:

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
1. Pani Barbara Cieślik Pielęgniarka dyplomowana, wieloletni Pracownik Szpitala, Wolontariuszka Hospicjum Domowego im. ks. E. Dutkiewicza w Jastrzębiu – Zdroju
2. Pan Eugeniusz Klapuch Zastępca Dyrektora do spraw Techniczno – Eksploatacyjnych

SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ
1. Pani Katarzyna Czarnota Pielęgniarka Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego, wolontariuszka Hospicjum Domowego im. ks. E. Dutkiewicza w Jastrzębiu – Zdroju,
2. Pani Marta Wdowczyk Pielęgniarka Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, uczestniczka  IV edycji misji medycznej do Paragwaju,  wolontariuszka Parafialnego Funduszu Stypendialnego przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Jastrzębiu – Zdroju,         
3. Pani Maria Zawada Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych  wieloletni  pracownik naszego szpitala od 1986 roku.                           
    
Statuetkę „Diamentowego Czepka”, nagrodę za upowszechnianie etyki zawodowej oraz wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych przyznano:
1. Pani Annie Adamowicz Pielęgniarce Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
2. Pani Edyta Kmieć Pielęgniarce Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej
3. Pani Danucie Kamać Pielęgniarce  Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
4. Pani Jadwidze Nadolnik Pielęgniarce Oddziału Neurochirurgii
5. Pani Marii Śmiłowskiej Pielęgniarce Stacji Dializ
6. Pani Jolancie Szyma Pielęgniarce Oddziału Położniczo – Ginekologicznego

Z rąk Pani Anny Janik Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  wyróżnione Pielęgniarki otrzymały Listy gratulacyjne. Za czterdziestoletnią pracę w Szpitalu podziękowania otrzymali:
1. Pani Elżbieta Adamska   pielęgniarka
2. Pani Wiesława Jarek  pielęgniarka
3. Pani Krystyna Jaszcz  pielęgniarka
4. Pani Urszula Kopiec pielęgniarka
5. Pani Małgorzat Król  pielęgniarka
6. Pani Maria Liberę  pielęgniarka
7. Pani Grażyna Łabor  pielęgniarka
8. Pani Urszula Łutczyk  pielęgniarka
9. Pani Maria Markiewicz pielęgniarka
10. Pani Stanisława Passoń  pielęgniarka
11. Pani Barbara Sładkowska pielęgniarka
12. Pani Krystyna Surowiec  pielęgniarka
13. Pani Helena Śliż pielęgniarka
14. Pani Krystyna Wnuk pielęgniarka
15. Pani Jadwiga Wronka pielęgniarka
16. Pani Krystyna Kotulska Lekarz Oddziału Pediatrycznego
17. Pan Krzysztof Sankowski Lekarz Oddziału Urologii
18. Pan Stanisław Wawryka Lekarz Zarządzający Oddziałem Urologii
19. Pan Łucjan Brachman pracownik obsługi gospodarczej
20. Pani Teresa Gruca specjalista w dziale księgowości
21. Pani Regina Nowak Zastępca Głównego Księgowego

Uczestnicy Gali odbyli również swoistą podróż do przeszłości… do wspomnień o Szpitalu oraz o Mieście, wspomnień zatrzymanych w kadrze.
Wyemitowano dwa filmy,  które oglądano z zapartym tchem.

Na twarzach Uczestników malowała się nostalgia i wzruszenie…

Były też powody do dumy – Film pt. „Byliśmy.. Jesteśmy.. Będziemy…” ukazał najnowsze oblicze Szpitala, jednostki wysokospecjalistycznej, która dzięki wyposażeniu, kadrze medycznej oraz jakości świadczonych usług w pełni zasługuje na miano WOJEWÓDZKIEJ.

Wszystkich uczestników Gali, w świat niezapomnianych przeżyć przeniosła Pani Tetiana Galitsyna, zwyciężczyni Programu” Mam Talent”,  malująca piaskiem na szkle. Stworzyła niepowtarzalną okazję podziwiania Szpitala i jego otoczenia z nowej zupełnie nieznanej perspektywy.

Innego rodzaju przeżyć uczestnikom Gali dostarczył koncert zespołu jazzowego Przemysław Strączek International Group1.

„Dziękuję za to, że byliście i za to że jesteście…” tymi słowami Pani Grażyna Kuczera Dyrektor Szpitala wyraziła swoją wdzięczność wszystkim, obecnym i nieobecnym, wszystkim którzy swoją ciężką i odpowiedzialną  pracą tworzyli i tworzą prestiż oraz znaczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na rynku usług zdrowotnych.

Dziękując życzyła wytrwałości i siły w trudnym dziele jakim jest ratowanie zdrowia i życia człowieka.