Dyrekcja

Robert Rychel - Dyrektor Szpitala

Robert Rychel
Dyrektor Szpitala

tel. +48 (32) 47 84 500

Więcej informacji…

Józef Danek - Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

Józef Danek
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

tel. +48 (32) 47 84 500

Maria Zawada - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych

Maria Zawada
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych

tel. +48 (32) 47 84 500

Kamil Mzyk - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Kamil Mzyk
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

tel. +48 (32) 47 84 501

Adriana Pawlas - Naczelna Pielęgniarka

Adriana Pawlas
Naczelna Pielęgniarka

tel. +48 (32) 47 84 530

Rada społeczna

 •  Ogiegło Janusz – Przewodniczący
 • Sobierajski Czesław
 • Chmielewski Dariusz
 • Majewski Jacek
 • Ostrowski Robert
 • Kania Jolanta
 • Brachaczek Monika
 • Foksowicz Roman
 • Zapalska Klaudia
 • Karasek Bronisław

Rada pracowników

 • Bujak Wojciech – Przewodniczący
 • Truchan Monika – Z-ca Przewodniczącego
 • Karakuła Jolanta – Sekretarz
 • Żukowska Danuta
 • Stankiewicz Barbara
 • Pietruś Anna
 • Dębska Barbara