Dyrekcja Szpitala

Dyrekcja

Robert Rychel - Dyrektor Szpitala

Robert Rychel
Dyrektor Szpitala

tel. +48 (32) 47 84 500

Więcej informacji…

Józef Danek - Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

Józef Danek
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

tel. +48 (32) 47 84 500

Maria Zawada - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych

Maria Zawada
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych

tel. +48 (32) 47 84 500

Magdalena Kozak
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

tel. +48 (32) 47 84 501

Adriana Pawlas - Naczelna Pielęgniarka

Adriana Pawlas
Naczelna Pielęgniarka

tel. +48 (32) 47 84 530

Rada społeczna

 • Ogiegło Janusz – Przewodniczący
 • Brachaczek Monika
 • Chmielewski Dariusz
 • Foksowicz Roman
 • Karasek Bronisław
 • Kozielski Mateusz
 • Król Janusz
 • Majewski Jacek
 • Matusiak Andrzej
 • Zapalska Klaudia

Rada pracowników

 • Jolanta Karakuła – Przewodnicząca Rady Pracowników
 • Monika Truchan – Z-ca Przewodniczącej Rady Pracowników
 • Dębska Barbara
 • Grochowski Marek
 • Marcol Edyta
 • Paruszewska Bernarda
 • Anna Pietruś