Dyrekcja

Robert Rychel - Dyrektor Szpitala

Robert Rychel
Dyrektor Szpitala

tel. +48 (32) 47 84 500

Więcej informacji…

Józef Danek - Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

Józef Danek
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

tel. +48 (32) 47 84 500

Maria Zawada - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych

Maria Zawada
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych

tel. +48 (32) 47 84 500

Kamil Mzyk - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Kamil Mzyk
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

tel. +48 (32) 47 84 501

Adriana Pawlas - Naczelna Pielęgniarka

Adriana Pawlas
Naczelna Pielęgniarka

tel. +48 (32) 47 84 530

Rada społeczna

  •  Ogiegło Janusz – Przewodniczący
  • Sobierajski Czesław
  • Chmielewski Dariusz
  • Majewski Jacek
  • Ostrowski Robert
  • Kania Jolanta
  • Brachaczek Monika
  • Foksowicz Roman
  • Zapalska Klaudia
  • Karasek Bronisław

Rada pracowników