Dyrekcja

Robert Rychel - Dyrektor Szpitala

Robert Rychel
Dyrektor Szpitala

tel. +48 (32) 47 84 500

Więcej informacji…

Józef Danek - Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

Józef Danek
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa

tel. +48 (32) 47 84 500

Maria Zawada - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych

Maria Zawada
Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych

tel. +48 (32) 47 84 500

Kamil Mzyk - Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Kamil Mzyk
Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

tel. +48 (32) 47 84 501

Adriana Pawlas - Naczelna Pielęgniarka

Adriana Pawlas
Naczelna Pielęgniarka

tel. +48 (32) 47 84 530

Rada społeczna

 •  Andrzej Matusiak
 •  Czesław Sobierajski
 •  Zbigniew Supernak
 •  Szymon Klimczak
 •  Piotr Szereda
 •  Julia Kloc-Kondracka
 •  Katarzyna Dutkiewicz
 •  Janusz Ogiegło
 •  Roman Foksowicz
 •  Klaudia Zapalska
 •  Bronisław Karasek

Rada pracowników

 • Bujak Wojciech – Przewodniczący
 • Truchan Monika – Z-ca Przewodniczącego
 • Karakuła Jolanta – Sekretarz
 • Żukowska Danuta
 • Stankiewicz Barbara
 • Pietruś Anna
 • Dębska Barbara