Robert Rychel – Dyrektor Szpitala

Robert Rychel

Dyrektor Szpitala
tel. +48 32 47 84 500
Gabinet A1 – I piętro 

Wykształcenie

 •   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach –  studia podyplomowe kierunek: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 •   Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie – studia Executive Master of Business Administration MBA
 •   Uniwersytet Śląski w Katowicach Szkoła Zarządzania – studia podyplomowe, kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 •   Uniwersytet Śląski w Katowicach – specjalność Socjologia

Doświadczenie zawodowe – ponad 20 lat na różnych stanowiskach menadżerskich

JSU Sp. z o.o.

 •   Dyrektor ds. Turystyki.
 •   Zastępca Prezesa Zarządu

Jastrzębska Agencja Turystyczna Sp. z o.o:

 •   Prezes Zarządu
 •   Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
 •   Zastępca Prezesa Zarządu
 •   Dyrektor Marketingu i Sprzedaży
 •   Dyrektor Działu Analiz i Gospodarki Materiałowej
 •   Dyrektor Działu Analiz i Controllingu
 •   Z-ca Głównego Księgowego
Robert Rychel - Dyrektor Szpitala