Od 1 marca, w wyjątkowych przypadkach są możliwe odwiedziny

Mając na uwadze ciągłe zagrożenie epidemiczne oraz bezpieczeństwo osób hospitalizowanych nadal nie jest możliwy swobodny, osobisty kontakt z pacjentami.

Jednak rozumiejąc potrzebę kontaktu z bliskimi, dyrekcja szpitala podjęła decyzję o umożliwieniu odwiedzin, jednak tylko w szczególnych przypadkach oraz na oddziałach, na których sytuacja na to pozwala.

Apelujemy, żeby priorytetem dla odwiedzających było bezpieczeństwo wszystkich  pacjentów i w trosce o nich prosimy, aby osoby wchodzące na oddziały były zdrowe (najlepiej osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub z ujemnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2).

Zostały przyjęte poniższe zasady wizyt:

W jakich przypadkach odwiedziny są możliwe?

 • Odwiedziny u chorych mogą odbywać się wyłącznie za zgodą lekarza zarządzającego oddziałem lub lekarza dyżurnego uzyskaną telefonicznie.
 • Zgoda na odwiedziny może być wyrażona jeżeli:
  • pacjent jest w ciężkim stanie, 
  • czas jego pobytu w szpitalu jest dłuższy niż 5 dni,
  • lekarz zarządzający uzna, iż odwiedziny bliskiej osoby są wskazane.

Kiedy można odwiedzić pacjenta?

 • Oddziały indywidualnie określają godziny, w jakich można przyjść na wizytę, jednak nie wcześniej niż o godzinie 15.00.
 • Czas trwania wizyty nie powinien być długi i również zostaje ustalony przez lekarza zarządzającego oddziałem.
 • W jednym czasie pacjenta odwiedzać może jedna dorosła, bliska osoba.

Gdzie kierować się, żeby wejść do szpitala?

 • Odwiedzający wchodzą i wychodzą ze szpitala wejściem główny. Wyjątkiem jest oddział pediatryczny, w tym przypadku należy się kierować na izbę przyjęć oddziału.
 • Pracownicy punktu informacyjnego będą wpuszczać wyłącznie osoby z listy jaką otrzymają z danego oddziału. Osoby wchodzące do szpitala  będą zaopatrzone w żółtą opaskę oznaczającą odwiedzającego.

Uwaga, ważne!

Odwiedziny odbywają się przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych w  – dezynfekcja rąk, zachowanie odstępów, maseczka ochronna noszona we właściwy sposób oraz założone rękawiczki.

W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala. Może również wezwać Policję.

Prosimy naszych pacjentów oraz osoby odwiedzające  o wyrozumiałość, akceptowanie i przestrzeganie zasad, które są wprowadzone w trosce o zdrowie i życie chorych. Jak tylko będzie to możliwe niezwłocznie przywrócimy możliwość swobodnego kontaktu osób hospitalizowanych  z bliskimi.