Izba przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć
lek. Justyna Sosnowska
specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii
specjalista rehabilitacji medycznej

Ratownik medyczny – Koordynator Izby Przyjęć
Łukasz Foltyn
+48 32 47 84 302

Telefony
+48 32 47 84 301 Rejestracja
+48 32 47 84 214 Rejestracja przyjęć planowych
+48 32 47 84 307 Pielęgniarka Dyżurna
+48 32 47 84 308 Depozyt Ubrań

Przyjęcia planowe na szpitalne oddziały

W przypadku, gdy pacjent udaje się do Szpitala w trybie zaplanowanym kierowany jest do rejestracji przyjęć planowych. Koniecznie należy zabrać m.in.:

  • skierowanie do szpitala,
  • dowód tożsamości,
  • dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań),
  • wykaz przyjmowanych leków.

Zachęcamy do telefonicznego kontaktu, personel chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące przyjęcia.
+48 32 47 84 214

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.

Przyjęcia na poszczególne oddziały szpitalne odbywają się według poniższego harmonogramu:

harmonogram przyjęć planowych

Charakterystyka Izby Przyjęć

Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów zarówno zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty, jak i przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego oraz zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.
Pacjentów, którzy ulegli wypadkowi lub urazowi zaopatruje się w Ambulatorium chirurgicznym.

Izba Przyjęć zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, w miejscu łatwo dostępnym, zapewniającym szybkie udzielenie pomocy doraźnej oraz sprawne przeprowadzenie chorych do oddziałów szpitala.

Personel pielęgniarski i lekarski zawsze stara się służyć radą i pomocą osobom zgłaszającym się do szpitala działając zgodnie z przyjętymi procedurami i prawami pacjenta. Stale doskonali swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach o tematyce związanej z umiejętnościami oceny stanu zdrowia pacjenta, udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz poprawnej komunikacji interpersonalnej w kontaktach z pacjentem.

Izba Przyjęć posiada:

  • poczekalnię,
  • trzy pokoje badań,
  • dwie sale zabiegowe,
  • salę reanimacyjną,
  • rejestrację przyjęć nagłych
  • rejestrację przyjęć planowanych

Izba Przyjęć doposażana jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przez Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe PRYMAT, Spółdzielnię Mieszkaniową NOVA w Jastrzębiu – Zdroju, Jastrzębską Spółkę Węglową, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDGÓR Jastrzębie – Zdrój, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.