Lekarz Zarządzający Oddziałem
dr n. med. Jarosław Mamak – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
+48 32 47 84 340

Publikacje lekarza zarządzającego oddziałem:
„Przetoczenia koncentratów krwinek czerwonych, a częstość zakażeń w oddziale intensywnej terapii”. Mamak Jarosław, Krawczyk Lech; Anestezjologia Intensywna Terapia 2011; 43; 220 – 224 
„Zastosowanie tracheotomii przezskórnej w trybie pilnym u chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa”. Mamak Jarosław; Medycyna intensywna i ratunkowa 2007:4:27 – 34 
„Ocena wartości prognostycznej skali SAPS II na oddziale intensywnej terapii”. Mamak Jarosław, Krawczyk Lech; Medycyna intensywna i ratunkowa 2007; 2: 65 – 72 
„Mormotermia czy hipotermia – jako temperatura ciała u chorych z urazami czaszkowo – mózgowymi ?” Mamak Jarosław, Krawczyk Lech; Medycyna Intensywna i Ratunkowa 2006; 9: 327 – 332

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Butanowicz – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
+48 32 47 84 342

Starsi Asystenci
lek. Zuzanna Bajer-Mańka – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Łukasz Bal – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Roma Konieczna-Faruga – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych 
lek. Radosław Kula – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Ilona Mamak – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Tomasz Mańka – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Marian Migas – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 
lek. Joanna Domagała- specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Stanisław Szuster – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Marek Zmełty – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Młodsi Asystenci
lek. Karolina Gruszka 
lek. Maciej Pyka
lek. Małgorzata Szyndler-Palus
lek. Beata Trawińska

Telefony
+48 32 47 84 341 Sekretariat
+48 32 47 84 346 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 345 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 218 FAX

Charakterystyka oddziału

Oddział posiada 12 stanowisk intensywnej terapii dorosłych z możliwością sztucznej wentylacji i monitorowania czynności życiowych metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi. Możliwe jest prowadzenie przyłóżkowej ciągłej terapii nerkozastępczej i plazmaferazy leczniczej. Oddział jest jednostką o charakterze wieloprofilowym – najczęściej prowadzone jest leczenie pacjentów z ciężkimi schorzeniami neurochirurgicznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, z urazami wielomiejscowymi i sepsą. 

Oddział zlokalizowany jest na parterze w bezpośredniej bliskości Izby Przyjęć i Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zapewniony jest szybki i łatwy dostęp do Bloku Operacyjnego i Stacji Dializ Pozaustrojowych. Personel oddziału prowadzi znieczulenia na Bloku Operacyjnym – 6 stanowisk, w salach zabiegowych – 2 stanowiska i na sali do cięć cesarskich. Prowadzi znieczulenia do zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, laryngologii, chirurgii szczękowej, urologii, ginekologii, położnictwa, okulistyki i do procedur diagnostycznych. 

Odwiedzający pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii mają do wyboru godziny od 13:00 – 13:45 i od 18:00-18:55. Odwiedziny chorych możliwe są wyłącznie przez najbliższą rodzinę chorego. Na sali chorych mogą przebywać jednocześnie 2 osoby odwiedzającego chorego.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii doposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przekazany przez Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju, Firmę Baxter oraz Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.

Poradnia Konsultacyjna Anestezjologiczna

Lekarze oddziału przeprowadzają także kwalifikacje do znieczuleń w ramach Poradni Konsultacyjnej Anestezjologicznej. W większości przypadków dla pacjentów oczekujących na zabieg operacyjny w naszym szpitalu niezbędna jest konsultacja anestezjologiczna, w czasie której lekarz uzyskuje od pacjenta informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Planowany jest wówczas rodzaj wykonania znieczulenia tak, by do minimum zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań podczas zabiegu operacyjnego, jak i po nim.  Możliwe jest również  wstępne zaplanowanie pooperacyjnego leczenia przeciwbólowego.

Po ustaleniu terminu zabiegu należy również  ustalić termin konsultacji anestezjologicznej. Do poradni można zapisać się  telefonicznie pod nr 32  47 84 341 lub osobiście w sekretariacie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii .W dniu konsultacji pacjent powinien zabrać ze sobą:

  • aktualne wyniki badań (skierowanie na badania wystawia oddział, który kieruje na zabieg – mniej więcej 2 tygodnie przed dniem przyjęcia)
  • dokumentację medyczną z pobytów w szpitalu (jeśli był leczony),
  • wykaz leków pobieranych na stałe (jeśli zażywa),
  • okulary do czytania.

Anestezjolog zapoznaje się z wynikami badań dodatkowych wykonanymi wcześniej, dokumentacją z wcześniejszych hospitalizacji, współistniejącymi chorobami i zażywanymi na co dzień lekami, a także – jeżeli jest to konieczne – zleca wykonanie innych badań lub konsultacji lekarskich, pozwalających ocenić możliwie najlepiej stan zdrowia pacjenta.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.