Oddział Chirurgiczny Ogólny

Lekarz Zarządzający Oddziałem
lek. Artur Ploch – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
+48 32 47 84 460 

Pielęgniarka Oddziałowa
p.o. mgr Aniela Oślizło – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego 
+48 32 47 84 462 

Starsi Asystenci

lek. Janusz Durdziński – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Janusz Gardeła – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Jarosław Juszczyk – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lek. Paweł Klajn – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lek. Grzegorz Kremiec  – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej 
lek. Piotr Kunicki – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Anna Lubos – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Mirosław Łyszczarz – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
lek. Piotr Morawski – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
dr n. med. Błażej Szady – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej

Młodsi Asystenci

lek. Justyna Czaniecka
lek. Aleksandra Gruszka-Kłosek
lek. Adam Kapias
lek. Piotr Łyszczarz

Telefony
+48 32 47 84 461 Sekretariat
+48 32 47 84 463 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 464 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 465 Dyżurka Pielęgniarek „A”
+48 32 47 84 466 Dyżurka Pielęgniarek „B”

Zapisy na planowe zabiegi odbywają się od pon. do pt. między godziną 11.00 a 13.00

Charakterystyka oddziału

W oddziale rocznie wykonuje się ponad 1100 zabiegów. Największy odsetek operacji to plastyki przepuklin brzusznych, operacje dróg żółciowych metodą tradycyjną i laparoskopową, chirurgia proktologiczna oraz operacje ze wskazań nagłych, które obejmują chorych z ostrymi schorzeniami jamy brzusznej oraz rozległymi urazami klatki piersiowej i brzucha. Znaczną część zabiegów stanowią operacje z zakresu chirurgii onkologicznej, głównie nowotwory jelita grubego i żołądka.

Zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej jamy brzusznej przeprowadzane są także metodą laparoskopową.

W leczeniu trudno gojących się ran i stóp cukrzycowych stosuje się nowoczesne opatrunki oraz prowadzi terapię podciśnieniową z zastosowaniem specjalistycznego
sprzętu – Renasys EZ MAX.

Nad prawidłowym odżywianiem chorych czuwa dietetyk oddziału, który udziela porad w zakresie zasad prawidłowego żywienia w danym schorzeniu także pacjentom z pozostałych oddziałów szpitala.

W oddziale prowadzone jest leczenie żywieniowe pacjentów drogą dojelitową i pozajelitową. Samodzielnie wykonujemy dostępy do żywienia dojelitowego metodą klasyczną i endoskopową (PEG – Przezskórna Endoskopowa Gastrostomia) oraz do żywienia pozajelitowego. Dostęp do żył centralnych uzyskuje się za pomocą klasycznych cewników oraz portów naczyniowych służących do długotrwałego leczenia np. chemioterapii.

Oddział posiada:

  • pracownię ultrasonograficzną dysponującą aparatem USG z możliwością wykonywania badań dopplerowskich, wyposażonym w głowice convex, liniową oraz z przystawkami do biopsji celowanej,
  • dwa gabinety zabiegowe – na każdym z odcinków, możliwość wykonania rektoskopii i anoskopii oraz niewielkich zabiegów chirurgicznych.

Oddział jest jednostką uprawnioną przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Personel oddziału prowadzi szkolenia dla pracowników szpitala z zakresu:

  • nowych sposobów leczenia trudnogojących się ran,
  • prowadzenia pacjentów z różnym rodzajami stomii,
  • żywienia do i pozajelitowego oraz zakładania dostępów.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym przyjmują również pacjentów od poniedziałku do piątku w przyszpitalnej poradni chirurgicznej.