Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny

Lekarz Zarządzający Oddziałem
dr n. med. Wiesław Folwarczny – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii
+48 32 47 84 380

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Henryka Lodwich – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
+48 32 47 84 382

Starsi Asystenci
lek. Barbara Sosna – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii
lek. Marta Wierzgoń – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Katarzyna Matusiak-Kołodziej – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Grzegorz Belczyk – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Radosław Orzeł – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Młodszy Asystent
lek. Aleksandra Orzeł
lek. Marta Lechocka

Pracownia Endoskopowa
dr n. med. Wiesław Folwarczny – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, endoskopista, specjalista w dziedzinie gastroenterologii
lek. Katarzyna Mrzygłód-Huras – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, endoskopista
lek. Barbara Sosna – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Telefony
+48 32 47 84 383 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 385 Dyżurka Pielęgniarek – A
+48 32 47 84 386 Dyżurka Pielęgniarek – B
+48 32 47 84 381 Sekretariat Oddziału
+48 32 47 84 388 Pracownia Endoskopowa (gastroskopia i kolonoskopia)

Informacje dotyczące badań endoskopii i kolonoskopii udzielane są pod numerem telefonu 32 47 84 381 (sekretariat) oraz 388 (pracownia endoskopii).

Ustalanie terminów planowych wyłącznie osobiście we wtorki i czwartki w godzinach pomiędzy 12:00 a 13:00.

Charakterystyka oddziału

W oddziale leczeni są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami w zakresie chorób wewnętrznych, ze szczególnym naciskiem na choroby gastrologiczne, dotyczące m.in. chorób wątroby, trzustki, żołądka, jelita grubego. 

Nowoczesna Pracownia Endoskopowa
Posiadamy nowoczesną Pracownię Endoskopową wyposażoną w dwa videogastroskopy, dwa videokolonoskopy firmy Pentax, automatyczną myjnię INNOVA-3 do mycia i dezynfekcji endoskopów, myjkę ultradźwiękową do narzędzi endoskopowych, program do archiwizacji wyników badań i zdjęć endoskopowych, aparat do diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową do wykonywania zabiegów endoskopowych, szafę do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej, stoły i stoliki zabiegowe, szafy lekarskie na leki. Pracownia posiada liczne akcesoria endoskopowe m.in: klipsownicę do zakładania klipsów na krwawiące naczynia, pętle do polipektomii, elektrody endoskopowe argonowe, kleszcze do hot-biopsji, igły do iniekcji. Pracownia składa się z pokoju do badań górnego odcinka przewodu pokarmowego, pokoju do badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zmywalni wyposażonej w automatyczne urządzenia do mycia i dezynfekcji endoskopów. Ponadto Pracownia Endoskopowa została wyposażona w Ultrasonografię endoskopową w skrócie EUS. Jest to metoda łącząca w sobie techniki endoskopowej i ultrasonografii.

Ankieta niezbędna do przeprowadzenia badania z  program Narodowego Funduszu Zdrowia pod nazwą „Profilaktyczne Programy Zdrowotne – Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego”: Ankieta dla pacjentów objętych Programem Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Pracownia USG
Posiadamy pracownię USG wyposażoną w aparat ultrasonograficzny Logiq-3, umożliwiający wykonywanie badań m.in. jamy brzusznej na wysokim poziomie wg aktualnie obowiązujących standardów.

Średnio w roku w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym hospitalizowanych jest 2100 pacjentów. Pacjenci korzystający z usług medycznych Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego, są objęci kompleksową opieką w zakresie chorób wewnętrznych, czuwa nad nimi wysoko wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska.

Oddział doposażony jest w wysokospecjalistyczny sprzęt przekazany przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Fundację Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.