Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Lekarz Zarządzający Oddziałem
lek. med. Henryk Sobocik – specjalista w dziedzinie kardiologii
+48 32 47 84 390 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Bogumiła Krzysztoporska – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
+48 32 47 84 392

Starsi Asystenci
lek. Grażyna Adamek – specjalista kardiologii i specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Grzegorz Mencel – specjalista w dziedzinie kardiologii
dr n. med. Andrzej Muras – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii oraz angiologii
lek. Jakub Nawrocki – specjalista chorób wewnętrznych
lek.Łukasz Otremba – specjalista kardiologii i specjalista chorób wewnętrznych
lek.Maciej Walas – specjalista w dziedzinie kardiologii
lek.Elwira Wawrzyczek – specjalista w dziedzinie kardiologii
lek.Urszula Winiarska-Waluś – specjalista kardiologii i specjalista chorób wewnętrznych                                                      

Młodsi Asystenci
lek. Katarzyna Woźniak-Kopiec

Telefony
+48 32 47 84 393 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 394 Dyżurka Pielęgniarek 
+48 32 47 84 391 Sekretariat Oddziału
+48 32 47 84 397 Koordynator KOS-zawał
+48 32 47 84 326 Pracownia Holterowska

Całodobowy dyżur zawałowy 798 143 422

Charakterystyka oddziału

Od lipca 2017 roku w ramach oddziału kardiologiczno – wewnętrznym funkcjonuje oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z pracownią badań czynnościowych układu krążenia, w którym mogą być leczeni pacjenci z powodu OZW, niestabilną dlawicę piersiową, zawałami NSTEMI, zawałami STEMI, dławicą piersiową itp.
Intensywny nadzór kardiologiczny pozwala w sposób szybki i skuteczny leczyć incydenty sercowo – naczyniowe bezpośrednio zagrażające życiu.

Diagnostyka i leczenie inwazyjne incydentów sercowo – naczyniowych odbywa się w pracowni hemodynamiki.

Aby dowiedzieć się więcej o zakresie działalności pracowni, odwiedź stronę pracowni hemodynamiki.