Oddział Kardiologii

Lekarz Zarządzający Oddziałem Kardiologii
lek. med. Henryk Sobocik – specjalista w dziedzinie kardiologii, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
+48 32 47 84 390

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Bogumiła Krzysztoporska – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
+48 32 47 84 392 

Starsi Asystenci:
lek. Grażyna Adamek – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalista w dziedzinie kardiologii 
dr n. med.  Krystyna Bochenek-Klimczyk – specjalista w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii 
dr n. med. Grzegorz Mencel – specjalista w dziedzinie kardiologii
dr n. med. Andrzej Muras – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii oraz angiologii
lek. Jakub Nawrocki – specjalista  w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Łukasz Otremba – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalista w dziedzinie kardiologii 
lek. Karol Przyłudzki – specjalista w dziedzinie kardiologii 
lek. Gracjan Pytel – specjalista w dziedzinie kardiologii 
lek. Maciej Walas – specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Elwira Wawrzyczek – specjalista w dziedzinie kardiologii
lek. Urszula Winiarska-Waluś – specjalista kardiologii i specjalista chorób wewnętrznych                                                      

Młodsi Asystenci:
lek. Katarzyna Woźniak-Kopiec

Telefony
+48 32 47 84 391 Sekretariat Oddziału
+48 32 47 84 393 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 394 Dyżurka Pielęgniarek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK)
+48 32 47 84 395 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 396 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 397 Koordynator KOS-zawał
+48 32 47 84 326 Pracownia Holterowska

Całodobowy dyżur zawałowy 798 143 422

Charakterystyka oddziału

Oddział Kardiologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo – naczyniowych oraz chorób z zakresu medycyny wewnętrznej. Jako oddział o profilu kardiologicznym dysponuje możliwością pełnej diagnostyki nieinwazyjnej układu krążenia. Oddział dysponuje 6 stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego z możliwością ciągłego monitorowania podstawowych parametrów czynności życiowych pacjentów z ostrymi schorzeniami kardiologicznymi.

Oddział posiada:

Oddział wyposażony jest w sprzęt:

 • system do badań wysiłkowych EKG, zestaw X Scribe II Telemetry – wersja bezprzewodowa Firmy Mortara, lidera w technologii EKG, z bieżnią RAM 770CE z opcją automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego – aparatura Tongo Firmy Sun Tech,
 • zestaw holterowski 24 godzinne monitorowanie EKG, Medical World Holter – 3 rejestratory Lifecard CF Firmy Reynolds, zestaw holterowski, godzinne monitorowanie EKG, 
 • zestaw holterowski – tzw. ,,event Holter” – rejestracja zdarzeń – 1 rejestrator Firma Reynolds,
 • aparat EKG spoczynkowego z interpretacją komputerową, ELI 250 Firma Mortara Instrument, ELI 250C
 • aparat echokardiograficzno-naczyniowy, technologia cyfrowa, kompleksowa diagnostyka narządów jamy brzusznej, tarczycy, serca i naczyń, Affiniti 70, Vivid IQ
 • łóżko pionizacyjne,
 • aparat do stymulacji przezprzełykowej, UKG p/przełykowe,

Oddział współpracuje z:

 • Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • Górnośląskim Centrum Medyczne Katowice – Ochojec.

Oddział posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

W oddziale przyjmowanych jest średnio 2500 pacjentów rocznie. Lekarze oddziału przyjmują również pacjentów w Przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.

Program KOS-zawał

Jest to bezpłatny program kompleksowej opieki po zawale serca. Wszystkie działania  obejmujące roczne wsparcie osoby, która przeszła zawał serca są organizowane i nadzorowane przez Koordynatora KOS-Zawał. W ramach programu pacjent ma zagwarantowane następujące świadczenia:

 • Indywidualny  plan  leczenia  dla  Pacjenta
 • Pierwszą wizytę kontrolną z panelem badań laboratoryjnych, już po 7-10 dniach od wypisu ze szpitala,
 • Rehabilitację kardiologiczną rozpoczętą do 14 dni od wypisu ze szpitala –  wizyta kontrolna
 • W razie konieczności, wszczepienie nowoczesnego urządzania, tzw. rozrusznika serca
 • Monitorowanie stanu zdrowia w ramach poradni kardiologicznej (co najmniej 4 wizyty w ciągu roku)
 • Edukację dotyczącą stylu życia, czynników ryzyka, chorób układu krążenia,
 • Bilans opieki

Kontakt do Koordynatora KOS-zawał
mgr Malwina Kordylewicz
+48 32 47 84 397
mkordylewicz@wss2.pl

Celem tych działań jest ułatwienie Pacjentom po zakończeniu hospitalizacji skorzystania z wizyty ambulatoryjnej u kardiologa, przyśpieszenie dostępu do rehabilitacji kardiologicznej, monitorowanie efektów opieki oraz zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości.