Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny

Lekarz Zarządzający Oddziałem
lek. Marzena Żelaźnicka-Wilk 
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
oraz specjalista w dziedzinie nefrologii
+48 32 47 84 565

Pielęgniarka Oddziałowa
lic. Barbara Dębska 
+48 32 47 84 352

Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ
mgr Anna Kurek – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego 
+48 32 47 84 351

Starsi Asystenci:
lek. Robert Gładysz – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Monika Trybuś-Pelczar – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
lek. Klaudia Morawska – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych 

Młodsi Asystenci
lek. Anna Faba-Krupa
lek. Joanna Nosalik-Koczy
lek. Piotr Kubis
lek. Agata Lubańska
lek. Monika Walento
lek. Katarzyna Zygmund-Kamińska

Telefony
+48 32 47 84 350 Sekretariat
+48 32 47 84 353 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 355 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 357 Ośrodek Dializ Pozaustrojowych

Charakterystyka oddziału

W ramach Oddziału Nefrologiczno – Wewnętrznego diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń nerek. W oddziale leczone są również choroby zapalne tkanki łącznej, prowadzone jest leczenie żywieniowe pacjentów drogą jelitową i pozajelitową oraz żywienie parenteralne prowadzone drogą naczyń obwodowych i centralnych.

Oddział posiada w swojej strukturze dwunastostanowiskową Stację Dializ. Pierwszy zabieg hemodializy w tutejszym ośrodku wykonano w lipcu 1977 r. , obecnie prowadzone są zabiegi hemodializy w przewlekłej i ostrej niewydolności nerek.

W ramach swojej działalności Oddział Nefrologiczno–Wewnętrzny świadczy następujące usługi:

 •  USG jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej, jam opłucnowych, tarczycy, przytarczyc, badania dopplerowskie naczyń w tym zespoleń tętniczo-żylnych,
 •  UKG (badanie echokardiograficzne),
 •  EKG i EKG wysiłkowe,
 •  kaniulacja żył obwodowych i centralnych, zakładanie cewników dializacyjnych czasowych i permanentnych,
 •  przezskórny drenaż jamy brzusznej i jam opłucnowych,
 •  przezskórna biopsja igłowa nerki, szpiku kostnego, tarczycy wraz z przezskórną alkoholizacją przytarczyc pod kontrolą USG,
 •  terapia immunosupresyjna w chorobach nerek.

Ponadto oddział posiada salę zabiegową, aparat EKG typ M – Trace, aparat do monitorowania 24h ciśnienia krwi firmy Aspel, 4 kardiomonitory, 9 pomp infuzyjnych, 6 pulsoksymetrów, 3 ssaki przenośne SU – 2/M. Lekarze pracujący w oddziale udzielają konsultacji nefrologicznych i reumatologicznych pacjentom wszystkich oddziałów tutejszego szpitala. Oddział pełni ostry dyżur internistyczny. Personel Oddziału Nefrologiczno – Wewnętrznego stale doskonali swoje umiejętności w ramach kursów i konferencji zarówno w kraju jak i za granicą oraz uczestniczy w pracach towarzystw naukowych. Ponadto oddział jest jednostką uprawnioną przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarskich w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Oddział współpracuje z:

 •  Katedrą i Kliniką Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach,
 •  Oddziałem Chirurgii Ogólnej w Siemianowicach Śląskich w zakresie zakładania przetok tętniczo żylnych,
 •  Oddziałami Kardiologii (PAKS w Ustroniu i Tychach),
 •  Oddziałem Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku,
 •  Oddziałem Gastroenterologii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach,
 •  Oddział Chirurgii Ogólnej w Pszczynie.

Stacja Dializ

Stacja Dializ rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1977 roku i był to jeden z trzech pierwszych ośrodków dializoterapii działających na Śląsku.

W 2014 roku przeprowadzono gruntowny remont Stacji Dializ z wymianą całego sprzętu. Zainstalowano również jeden z najlepszych w Polsce uzdatniaczy wody, co pozwala zaoferować pacjentom ultraczystą wodę do dializ i wyprowadzać wysokoprzepływowe dializatory.

Obecnie prowadzone są zabiegi hemodializy w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek.

Stacja Dializ ściśle współpracuje z ościennymi Ośrodkami Hemodializ, Katedra i Kliniką Nefrologii, Transplatologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach i Oddziałem Chirurgii Ogólnej w Siemianowicach Śląskich w zakresie zakładania przetok tętniczo-żylnych.

Pacjenci dializowani sa również kwalifikowani, o ile jest to możliwe klinicznie, do przeszczepienia nerki.

Chorzy dializowani i po przeszczepieniu nerki działają w Stowarzyszeniu Nephros.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.