Oddział Neonatologiczny

Lekarz Zarządzający Oddziałem
dr n. med. Joanna Stępień – specjalista neonatolog, specjalista pediatra, cetyfikowany doradca laktacyjny (CDL)
tel. 32 47 84 580

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Bożena Kasperkiewicz – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
+48 32 47 84 591 

Starsi Asystenci
lek. Hanna Czekaj – specjalista neonatolog
lek.  Magdalena Porębska – specjalista neonatolog, pediatra
lek.  Damian Stasik – specjalista neonatolog
lek. Anna Szytenhelm – specjalista neonatolog, certyfikowany doradca laktacyjny (CDL)

Lekarze dyżurujący
lek.  Michał Simon – specjalista neonatolog

Młodszy Asystent
lek. Joanna Wąsik 
lek. Pola Wita – certyfikowany doradca laktacyjny (CDL)

Konsultacje kardiologiczne
dr n. med. Jarosław Rycaj – specjalista pediatra, specjalista kardiolog dziecięcy (konsultacje kardiologiczne)

Telefony
+48 32 47 84 591 Sekretariat
+48 32 47 84 590 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 574 Dyżurka Pielęgniarek

Charakterystyka oddziału

Oddział funkcjonuje jako Ośrodek Neonatologiczny II stopnia referencyjności co oznacza, że sprawuje opiekę nad noworodkami zdrowymi oraz chorymi i urodzonymi przedwcześnie, po 32 tygodniu ciąży i z masą ciała powyżej 1250 g.
W ramach oddziału leczonych jest wiele schorzeń związanych z wcześniactwem (niewydolność oddechowa, zespół zaburzeń oddychania, wrodzone zapalenie płuc i inne) i zaburzeniami okresu adaptacji okołoporodowej(wrodzone zakażenia i żółtaczka noworodka).
Diagnostyka schorzeń okresu noworodkowego jest możliwa dzięki nowoczesnemu aparatowi USG, przewoźnemu aparatowi rentgenowskiemu oraz dobrze wyposażonemu Laboratorium Analitycznemu i Mikrobiologicznemu. Bezpośrednio w Oddziale wykonywane są badania ultrasonograficzne w zakresie mózgowia, serca, płuc, jamy brzusznej, rdzenia kręgowego oraz stawów biodrowych.
U pacjentów przeprowadzane są również konsultacje specjalistyczne: kardiologiczne, ortopedyczne, okulistyczne. Oddział Neonatologiczny współpracuje z Oddziałem Intensywnej Terapii Dzieci naszego szpitala oraz ze wszystkimi ośrodkami w regionie posiadającymi wyższy stopień referencyjności.

W codziennej pracy personel przestrzega standardu opieki okołoporodowej. Narodziny dziecka są najpiękniejszym wydarzeniem w życiu człowieka. Aby okres po narodzinach przebiegał w sposób naturalny, bezpośrednio po porodzie matka tuli nagie dziecko przez okres dwóch godzin i w tym czasie przystawia je do piersi. W trakcie pobytu dziecka w oddziale pomagamy matkom w procesie rozpoczęcia karmienia naturalnego. W oddziale zatrudnionych jest 4 certyfikowanych doradców laktacyjnych.    

Noworodek jest poddawany następującym procedurom medycznym:

 • pierwsze badanie pediatryczne,
 • pomiary antropometryczne (waga, długość,obwód głowy),
 • profilaktyka krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K poprzez jednorazowe podanie witaminy K, drogą domięśniową
 • profilaktyka zakażenia przedniego odcinka oka,
 • szczepienia profilaktyczne zgodne z aktualnym kalendarzem szczepień: domięśniowo WZW B – pierwsza dawka (szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B), śródskórne BCG jedyna dawka w ciągu życia (szczepienie przeciw gruźlicy).

  W ramach pobytu w Oddziale, u każdego noworodka przeprowadzane są badania przesiewowe:

 • przesiewowe badanie słuchu metodą otoemisji akustycznej,
 • przesiewowe badanie w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy, SMA, WPN, fenyloketonurii i innych wad metabolicznych. Ośrodek Badań Przesiewowych kontaktuje się wyłącznie z rodzinami dzieci, u których wynik tego badania wypadł nieprawidłowo,
 • pulsoksymetria, dzięki której możemy wykluczyć część wrodzonych wad serca,
 • ultrasonografia stawów biodrowych metodą R. Grafa.

Noworodkom zaleca się profilaktycznie podawanie i podaje się:

 • witaminę D u noworodków od pierwszych dni życia w dawce 400j/ dobę,
 • suplementację kwasów DHA: jeśli noworodek jest karmiony w sposób naturalny kwasy DHA otrzymuje matka w ilości 500 mg/dobę, jeśli noworodek jest karmiony mieszanką mlekozastępczą kwasy DHA zalecamy noworodkowi w ilości 150 mg/dobę,
 • profilaktykę niedoborów żelaza u wszystkich noworodków urodzonych przedwcześnie oraz noworodków urodzonych o czasie: noworodki z małą masą urodzeniową ( 2000 – 2500 g), noworodki z ciąż mnogich, dzieci matek z niedokrwistością podczas ciąży, dzieci ze zmniejszonym stężeniem hemoglobiny w okresie noworodkowym, dzieci narażone na utratę krwi w okresie noworodkowym.

Informacje o stanie zdrowia dziecka udzielane są matce codziennie podczas wizyty neonatologicznej. Szczegółowych informacji dotyczących dzieci udzielają lekarze prowadzący codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 12-15. Lekarze dyżurni udzielają informacji o stanie zdrowia dzieci nowonarodzonych oraz dzieci w stanie zagrożenia życia.

Sale Intensywnej Terapii Noworodka:

 •  Matka może przebywać w szpitalu z dzieckiem w trakcie jego hospitalizacji
 •  Podczas przyjęcia nowego pacjenta do Oddziału Intensywnej Terapii rodzice znajdujący się na sali zobowiązani są do czasowego opuszczenia oddziału.
 •  Osoby odwiedzające obowiązuje ścisła dyscyplina higieniczna (pozostawienie w śluzie oddziału odzieży wierzchniej, ubranie fartucha ochronnego, higieniczna dezynfekcja rak).

Wypisy wydawane są codziennie w dni robocze, niedziele i święta w godzinach od 14 do 18.