Oddział Neurochirurgii

Lekarz Zarządzający Oddziałem
dr n. med. Tomasz Wysokiński
Specjalista Neurochirurg i Neurotraumatolog 
+48 32 47 84 470

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jolanta Karakuła – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
+48 32 47 84 472 

Rejestracja Poradni
+48 32 47 84 267

Starsi Asystenci
lek. Paweł Chodakowski – specjalista w dziedzinie neurochirurgii
lek. Andrzej Gumola – specjalista w dziedzinie neurochirurgii
lek. Bartosz Kapustka – specjalista w dziedzinie neurochirurgii
dr n. med. Grzegorz Kiwic – specjalista w dziedzinie neurochirurgii
lek. Adrian Kotas – specjalista w dziedzinie neurochirurgii
prof. dr hab. n. med. Wiesław Marcol – specjalista w dziedzinie neurochirurgii
dr n. med. Jan Miodoński – specjalista w dziedzinie neurochirurgii
lek. Ryszard Pilarek – specjalista w dziedzinie neurochirurgii
lek. Krzysztof Sajewicz – specjalista w dziedzinie neurochirurgii

Młodszy Asystent
lek. Artur Borkowski

Telefony
+48 32 47 84 471 Sekretariat
+48 32 47 84 473 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 474 Dyżurka Lekarska „Nocna”
+48 32 47 84 475 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 477 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 476 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 267 Rejestracja Poradni Neurochirurgicznej

Charakterystyka oddziału

W ramach Oddziału Neurochirurgii wykonywany jest pełen zakres operacji neurochirurgicznych obejmujący:

 • leczenie urazów czaszkowo- mózgowych,
 • operacje neuroonkologiczne (nowotwory mózgu i podstawy czaszki, rdzenia kręgowego i kręgosłupa, nerwów obwodowych),
 • operacje naczyniowe (leczenie operacyjne tętniaków mózgu oraz naczyniaków mózgu i rdzenia),
 • szeroki zakres operacji kręgosłupa zarówno małoinwazyjnych jak i z użyciem implantów kręgosłupowych m.in. przezotworową (TLIF), tylną (PLIF) oraz przednią (ALIF), stabilizację międzytrzonową przy użyciu klatek międzytrzonowych oraz tzw. dynamiczną stabilizację międzywyrostkową kręgosłupa – np. DIAM, stabilizacje transpedikularne (w tym nawigowanie przy użyciu systemu nawigacji śródpoperacyjnej, tylne stabilizacje kręgosłupa szyjnego śrubami (Vertex Max), przezskórne leczenie złamań trzonów – wertebroplastyka, kyfoplastyka,
 • operacje wewnątrznaczyniowe u pacjentów ze stwierdzonymi malformacjami naczyń mózgowych.

W ramach Bloku Operacyjnego Oddział posiada nowoczesną, klimatyzowaną salę operacyjną, wyposażoną m.in. w:

 • mikroskop operacyjny ZEISS z torem wizyjnym umożliwiającym śledzenie obrazów mikroskopowych na sali i rejestrację fotograficzną oraz wideo tych obrazów,
 • nowoczesny stół operacyjny z ramą Mayfielda,
 • aspirator ultradźwiękowy CUSA,
 • nowoczesne szybkoobrotowe wiertarki m.in. MIDAS REX Legend,
 • system komputerowej nawigacji śródoperacyjnej BrainLab umożliwiający m.in. biopsje stereotaktyczne mózgu i wspomaganie orientacji operacyjnej w zabiegach mózgowych i neuroortopedycznych.

Z Oddziałem Neurochirurgii współpracuje specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki lek. Witold Tomalski oraz chirurg naczyniowy dr Krzysztof Paruzel. W Oddziale zatrudnionych jest 9 specjalistów neurochirurgii, którzy stale doskonalą swoje umiejętności w ramach kursów i konferencji zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto, uczestniczą również w pracach towarzystw naukowych w tym:

 • Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych,
 • Fundacji AOSpine.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Neurochirurgii przyjmują także pacjentów od poniedziałku do piątku w  Przyszpitalnej Poradni Neurochirurgicznej.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.