Oddział Neurologii

Lekarz Zarządzający Oddziałem
lek. Maria Krentorz-Paszkowska – specjalista w dziedzinie neurologii
+48 32 47 84 480

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Bernarda Paruszewska – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego
+48 32 47 84 482

Starsi Asystenci
lek. Agata Badura – specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Dominika Foltyńska – specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Adam Heliosz – specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Aleksandra Jarnot – specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Dawid Plutowski – specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Anna Smołka-Juraszek – specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Katarzyna Skowron – specjalista w dziedzinie neurologii

Młodszy Asystent
lek. Marta Barteczko- Sochacka
lek. Agnieszka Głombica
lek. Dominika Mrówka
lek. Jakub Hejczyk 

Neurologopeda
mgr Joanna Dobrowolska

Telefony
+48 32 47 84 481 Sekretariat
+48 32 47 84 483 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 485 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 486 Dyżurka Pielęgniarek

Charakterystyka oddziału

W Oddziale Neurologii prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego w oparciu o najnowsze zaplecze diagnostyczne szpitala i standardy leczenia neurologicznego.

W roku 2010 powstał Oddział Udarowy, który zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych z udarem mózgu. Leczenie i diagnostyka jest prowadzona według aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu. U każdego pacjenta wdrożony jest indywidualny program rehabilitacyjny.

W strukturach oddziału działają następujące pracownie: EEG – wykonująca badania elektroencefalograficzne mózgu dla pacjentów szpitala oraz pacjentów kierowanych przez inne podmioty lecznicze, EMG – wykonująca badania elektromiograficzne, których celem jest sprawdzenie czynności mięśni i nerwów obwodowych dla osób hospitalizowanych oraz skierowanych z innych podmiotów leczniczych.

Ponadto oddział posiada również aparat Dopplerowski służący do wykonywania badań ultrasonograficznych naczyń u pacjentów leczonych w oddziale.

Lekarze zatrudnieni w Oddziale Neurologii przyjmują również pacjentów od poniedziałku do piątku w  Przyszpitalnej Poradni Neurologicznej.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.

Program Lekowy

Program lekowy – leczenie spastyczności kończyny górnej i dolnej u pacjentów po udarze i krwotoku mózgu. Leczenie spastyczności kończyny górnej i dolnej u pacjentów po udarze i krwotoku mózgu jest dostępne nieodpłatnie w ramach programu lekowego, w naszej poradni. Terapia za pomocą toksyny botulinowej jest skuteczna między innymi w zmniejszaniu napięcia mięśniowego, zwiększaniu zakresu ruchów w stawach i ograniczaniu bólu oraz częściowo w zakresie odzyskiwania utraconych funkcji.

Dokonywana wstępna kwalifikacja, aby rozstrzygnąć, czy terapia spowoduje zmniejszenie objawów spastyki. Następnie toksyna botulinowa podawana jest w wyznaczone mięśnie spastycznej kończyny górnej czy dolnej w formie zastrzyków. Lek działa około 3-4 miesiące, po których należy tą terapię powtórzyć. Po przeprowadzonych iniekcjach konieczne jest wdrożenie rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarza.

Osoby, które przeszły udar lub krwotok mózgu i zmagają się z problemem spastyczności kończyny górnej i dolnej zachęcamy do kontaktu z poradnią neurologiczną:
32 47 84 267 – codziennie w godzinach 7.30-9.00
32 47 84 419 – w pierwszy i ostatni piątek miesiąca po godzinie 11.00

WSS2: Oddział Neurologii