Działalność oddziału zawieszona do odwołania.

Lekarz Zarządzający Oddziałem
dr n.med. Marek Wróbel – specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Dr Marek Wróbel jest autorem i współautorem następujących prac naukowych:

 • Ocena skuteczności leczenia nowotworów złośliwych masywu szczękowo – sitowego. (Otolaryngologia Polska)
 • Proteza tarflenowa stosowana w chirurgicznym leczeniu otosklerozy. (Otolaryngologia Polska)
 • Przypadek tłuszczaka okolicy podbródkowej o znacznych rozmiarach. (Otolaryngologia Polska)
 • Funkcja układu równowagi w zaburzeniach gospodarki wapniowo – fosforanowej w przewlekłej niewydolności nerek. (Otolaryngologia Polska)
 • Problemy oto-ryno-laryngologiczne w ziarniakowatości – Wegenera o trzymiesięcznym przebiegu. (Otolaryngologia Polska)
 • Próba immunochemioterapii w przypadkach zaawansowanego raka krtani. (Polski Tygodnik Lekarski)

Zgłoszenia wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego:

 • Rurka kominkowa stosowana w operacjach rekonstrukcji krtani.
 • Protezka do wszczepów wewnątrzusznych.

Prace naukowe zespołowe:

 • Przypadek rozległego raka wargi dolnej leczonego operacyjnie. (Wróbel, Zasucha, Banaś – Samson, Glinianowicz, Ożóg, Gnacik – Stawarczyk / Otolaryngologia Polska)
 • Przypadek Zespołu Cogana. (Wróbel, Ożóg / Otolaryngologia Polska)
 • Rzadki przypadek inwazyjności raka podstawnokomórkowego. (Pala – Sadza, Wróbel / Otolaryngologia Polska)

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Dorota Kłopotek –  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intenstynej opieki
+48 32 47 84 412

Lekarze
lek. Renata Banaś-Samson – specjalista w dziedzinie otolaryngologii
lek. Martyna Dubrawska – specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii
lek. Joanna Szkatuła – rezydent w trakcie specjalizacji
lek. Maciej Orzeł – rezydent w trakkcie specjalizacji
dr n. med. Agata Pala-Sadza – specjalista w dziedzinie otolaryngologii

Telefony
+48 32 47 84 411 Sekretariat
+48 32 47 84 413 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 414 Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 418 Pracownia Audiometryczna
+48 32 47 84 419 Poradnia Otolaryngologiczna

Charakterystyka oddziału

Oddział Otolaryngologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń uszu, nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani, ślinianek, przełyku i szyi.

W oddziale wykonywane są następujące zabiegi operacyjne: 

 • operacje uszu,
 • nosa i zatok przynosowych,
 • mikrochirurgiczne krtani,
 • operacje przetok i torbieli bocznych szyi,
 • operacje ślinianek,
 • operacje w zakresie onkologii laryngologicznej.

Powyższe zabiegi wykonywane są przy użyciu wysokospecjalistycznego sprzętu, m.in.: 

 • mikroskopy operacyjne,
 • zestaw do mikrochirurgii ucha i krtani,
 • zestaw do śródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego,
 • zestaw do chirurgii endoskopowej nosa i zatok.

W oddziale istnieje możliwość wysokospecjalistycznej diagnostyki pacjentów korzystając z pracowni USG z możliwością wykonywania badań dopplerowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, histopatologicznej pracowni diagnostycznej z możliwością wykonywania doraźnych badań śródoperacyjnych.

Lekarze pracujący w oddziale zdobywali doświadczenie w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych. Regularnie uczestniczą w Sympozjach i Zjazdach organizowanych przez Śląsko – Opolskie, a także Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

Prace wygłoszone na zebraniach szkoleniowych Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi:

 • Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznego. (Ożóg, Glinianowicz)
 • Całkowita rekonstrukcja wargi dolnej po usunięciu raka płaskonabłonkowego. (Glinianowicz, Wróbel, Banaś – Samson, Gnacik – Stawarczyk)
 • Embolizacja tętnicy szczękowej w samoistnym nawracającym krwotoku z nosa. (Gnacik – Stawarczyk, Banaś – Samson, Ożóg)
 • Wartość badania USG w schorzeniach laryngologicznych. (Glinianowicz, Banaś – Samson)
 • Zaburzenia przewodzenia dźwięku – wybrane przypadki. (Kucza, Stawarczyk, Wróbel)
 • Guz jamy nosa, nosogardła i podstawy czaszki zaopatrzony laryngologiczno – neurochirurgicznie. (Kucza, Samson, Kiwic)
 • Guzy neurogenne głowy i szyi. Prezentacja przypadków. (Kucza, Samson, Glinianowicz)
 • Zarostowe zapalenie ucha zewnętrznego. Leczenie operacyjne. (Kostka, Wróbel, Ożóg)
 • Wewnątrzczaszkowe powikłania zapalenia ucha środkowego. Prezentacja przypadków. ( Brückner, Wróbel, Stawarczyk)

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.

tów korzystając z pracowni USG z możliwością wykonywania badań dopplerowskich, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, histopatologicznej pracowni diagnostycznej z możliwością wykonywania doraźnych badań śródoperacyjnych.

Lekarze pracujący w oddziale zdobywali doświadczenie w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych. Regularnie uczestniczą w Sympozjach i Zjazdach organizowanych przez Śląsko – Opolskie, a także Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi.

Prace wygłoszone na zebraniach szkoleniowych Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi:

 • Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznego. (Ożóg, Glinianowicz)
 • Całkowita rekonstrukcja wargi dolnej po usunięciu raka płaskonabłonkowego. (Glinianowicz, Wróbel, Banaś – Samson, Gnacik – Stawarczyk)
 • Embolizacja tętnicy szczękowej w samoistnym nawracającym krwotoku z nosa. (Gnacik – Stawarczyk, Banaś – Samson, Ożóg)
 • Wartość badania USG w schorzeniach laryngologicznych. (Glinianowicz, Banaś – Samson)
 • Zaburzenia przewodzenia dźwięku – wybrane przypadki. (Kucza, Stawarczyk, Wróbel)
 • Guz jamy nosa, nosogardła i podstawy czaszki zaopatrzony laryngologiczno – neurochirurgicznie. (Kucza, Samson, Kiwic)
 • Guzy neurogenne głowy i szyi. Prezentacja przypadków. (Kucza, Samson, Glinianowicz)
 • Zarostowe zapalenie ucha zewnętrznego. Leczenie operacyjne. (Kostka, Wróbel, Ożóg)
 • Wewnątrzczaszkowe powikłania zapalenia ucha środkowego. Prezentacja przypadków. ( Brückner, Wróbel, Stawarczyk)

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.