Oddział Pediatryczny

Lekarz Zarządzający Oddziałem
lek. Agata Szeląg-Szymocha – specjalista pediatrii, specjalista z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej

Starsi asystenci
lek. Magdalena Tomiczek-Smołka – specjalista pediatrii
lek. Elżbieta Borczykowska – specjalista pediatrii
lek. Andrzej Dubik – specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej 

Młodszy asystent
lek. Karolina Rajwa
lek. Aleksandra Ogiela
lek. Katarzyna Sadowska
lek. Oliwia Jędrzejowska
lek. Natalia Cichocka
lek. Dominika Myłek 
lek. Yaryna Hrytsak 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Nowak –  specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego i anestezjologicznego i intensywnej opieki
+48 32 47 84 742

Telefony
+48 32 47 84 735 Sekretariat
+48 32 47 84 718 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 740 Dyżurka Pielęgniarek I
+48 32 47 84 720 Dyżurka Pielęgniarek II

Charakterystyka oddziału

Oddział Pediatryczny, który liczy ogółem 20 łóżek. 10 stanowisk jest przeznaczonych dla dzieci młodszych. W obrębie oddziału zostały wydzielone 2 pokoje z pojedynczymi łóżkami, pokoje zabiegowe, pokoje badań.  Do dyspozycji opiekunów jest kuchnia oddziałowa oraz miejsca przy łóżkach, aby mogli w komfortowych warunkach czuwać przy swoich pociechach. Oddział jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt oraz posiada dostęp do pełnego zaplecza diagnostycznego jednostki. Posiada również własną Izbę Przyjęć, zlokalizowaną w sąsiedztwie wejścia do Szpitala od strony Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych.