Poradnia Laktacyjna

W strukturach Oddziału Położniczo Ginekologicznego działa Poradnia Laktacyjna do której zgłaszają się pacjentki z problemami w zakresie karmienia naturalnego noworodka. Profesjonalnej pomocy udzielają położne posiadające odpowiednie kwalifikacje z zakresu poradnictwa laktacyjnego. Każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 14.35 zajmuje się problemami laktacyjnymi położna oddziałowa Joanna Kuźnik, w godzinach popołudniowych, nocnych i świątecznych porad udzielają położne z Oddziału Położniczo Ginekologicznego.

Najczęściej występujące problemy laktacyjne:

  • zastój pokarmu
  • zapalenie gruczołu piersiowego
  • popękane brodawki sutkowe
  • niewystarczająca lub nadmierna ilość pokarmu
  • ropień gruczołu piersiowego

Poradnia Laktacyjna znajduje się na VI piętrze szpitala przy wejściu na Trakt Porodowo-Operacyjny.