W Oddziale Położniczym realizowany jest program edukacyjny Szkoła Matek obejmujący kobiety po porodzie. Położne Oddziału Położniczego uczą młode mamy

  • pielęgnacji noworodka
  • zasad karmienia piersią
  • rozpoznania fizjologicznych zmian po porodzie u matki i noworodka

Położne udzielają informacji dotyczącej zgłoszenia faktu urodzenia noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz położnej rodzinnej.

Prosimy aby jeszcze będąc w ciąży skontaktować się z położną rodzinną, do której została złożona deklaracja i przy wypisie ze szpitala podać nazwisko i imię położnej rodzinnej oraz jej nr telefonu.