Szkoła Matek i Ojców

 Program edukacyjny Szkoła Matek i Ojców został wprowadzony w Oddziale Położniczym w 2003 roku. Najważniejszym założeniem programu jest edukacja w zakresie opieki i pielęgnacji noworodka oraz promowanie karmienia naturalnego. Zajęcia prowadzą położne pracujące w Oddziale Położniczym. W okresie pandemii Covid 19 program dedykowany jest wyłącznie Pacjentkom po porodzie.

 Tematyka zajęć:

  1. Pielęgnacja noworodka.
  2. Fizjologia okresu noworodkowego (stany przejściowe).
  3. Karmienie naturalne oraz najczęstsze problemy laktacyjne.
  4. Odżywianie kobiety karmiącej.
  5. Fizjologia połogu po porodzie drogami natury.
  6. Fizjologia połogu po cięciu cesarskim (mobilizacja rany po cięciu cesarskim).
  7. Stany zagrożenia życia noworodków i niemowląt – RKO noworodka.